Омбудсманите приеха Кърджалийска декларация


Кърджалийска декларация с покана за сътрудничество с новоизбраните местни власти приеха по време на Националната си среща, проведена в Кърджали, обществените посредници в Република България.
Форумът бе и първата среща на местните омбудсмани с новия национален омбудсман Диана Ковачева.
Ковачева наследи поста от Мая Манолова след като тя напусна, за да участва в местните ибори като кандидат –кмет на столицата .
Декларацията е предложена от председателя на Мрежата от местни омбудсмани – д-р Иван Капралов и е адрасирана до УС на НСОРБ и на Националната асоциция на председателите на Общински съвети в страната.
В документа се предлага злободневните проблеми на гражданите да се обсъждат в открит диалог и тясно партньорство.
Националният омбудсман Диана Ковачева подкрепи т.н Кърджалийска декларация.


На форума местните обществени посредници, сред които и омбудсманът на община Казанлък Гинка Щерева, поставиха пордица от важни проблеми на гражданите, с които се сблъскват в ежедневната си практика: такива са проблемите за етажната собственост, различни В и К казуси, проблеми, касаещи МРРБ и гражданската регистрация.
Втората група проблеми са по отношение работата на Министерството на труда и социалната политика и и се отнасят до регламентирането на паркирането на коли на хора с увреждания, дарителските сметки и разпореждането с тях.


Домакинът на срещата – кметът на Кърджали инж. Хасан Азис е подчерат, че ако бъде избран в УС на НСОРБ ще съдейства за провеждането на обща среща между УС на НСОРБ и Мрежата на обществените посредници в България.