ПОЛИТИКИ ЗАСИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В "Арсенал - 2000" АД,ЕИК 123152884


Регламент (ЕС)2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR).


"Арсенал - 2000" АД, ЕИК 123152884 събира, обработва, съхранява, предоставя, пренася и унищожава информация, съдържаща лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 –Общ Регламент за защита  на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR).


Влиза сила от 25 май 2018 г.

Политики


Права


Нарушение