Избори: До 25 май се подават заявления за гласуване по настоящ адрес
До 25 май 2024 г. българските граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, които ще гласуват на предстоящите избори за Нородно събрание и Европейски парламент, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес, за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес.
При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка - за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители, ако има избирателни права и за двата вида избори.