Въвеждат временни епидемиологични мерки за областта Директорът на РЗИ Стара Загора д-р Станимир Станков създава организация за работата на здравните заведения в областта на база заповедта на министъра на здравеопазването и зачестилите случаи на положителни проби от тестовете за коронавирус в областта. Заповедта е в сила от 27 октомври до 30 ноември, 2020 г.
Според тази заповед във всяка община на областта ще бъдат „разкрити кабинети за пробонабиране на материал за PCR изследвания за КОВИД-19, като работното им време ще бъде от 09.00 до 12.30 часа“, след което пробите ще бъдат транспортирани до лабораториите за диагностика. Лабораторията на „Медицински център Трета поликлиника“ ЕООД, Ст. Загора ще обслужва общините Казанлък, Николаево, Гурково, Павел баня и Мъглиж. В заповедта се казва, че „не се допуска изпращане на проби за диагностика на лица, които нямат клинични оплаквания“.
При излизане на положителна проба, пациентите се насочват поетапно по предварително определен график към следните здравни заведения:
УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, Ст. Загора;
МБАЛ „Тракия“ ЕООД от 29 октомври, 2020 г.
МБАЛ-МК „Св. Ив. Рилски“ ЕООД, кл. Ст. Загора от 2 ноември,2020 г. и МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД, Казанлък по предварително определен график.
Всяко едно от тези здравни заведения ще определят леглова база за лечение на пациенти с положителни проби, както и за такива, които се нуждаят от интензивно лечение.
За казанлъшката болница в заповедта на д-р Станков са определени 19 легла за пациенти с коронавирус и 5 легла за интензивни лечение.
Всички общински лечебни заведения ще обслужват и лекуват пациенти и с други заболявания.
Транспортирането на пациентите с коронавирус към лечебните заведения ще се извършва по определен график за прием.
Според заповедта на директора на РЗИ Ст. Загора е създадена и организация за свеждането на ежедневна информация, координация, синхронизация и прием на четирите здравни заведения в областта.