Тезите между: Тук е икономиката, тук му е мястото и „бутни къща- направи колиба“


Сериозен и мотивиран дебат се заформи в интернет портала за обществени консултации на Министерския съвет по повод публикувания там проект за Постановление на Министерския съвет за откриването на Технически колеж по машиностроене към Техническия университет в София.
До крайната дата - 21 август, на сайта са качени общо 7 становища, сред които и проектът за министерското постановление и едно лично мнение на инженер от Казанлък. Отделно са изпратени още 3 писма-становища до министъра на образованието Красимир Вълчев.
От публикуваните на сайта становища, освен проекта на МС, има Доклад за откриването на Колежа от просветния министър, частична оценка на въздействието и Становище на дирекцията „Модернизация на администрацията“ към МС.В интернет портала са публикувани още становищата на ректора на ТУ- Габрово проф. Райчо Иларионов до премиера Бойко Борисов. Писмо до него по повод разкриването на Технически колеж в Казанлък е писала писмо и Таня Христова - кмет на Община Габрово. Писмо има и от Българската браншова камара по машиностроене. Оттам са писали до просветния министър и до началника на кабинета на министър-председателя Румяна Бъчварова. В писмата на представителите на ТУ-Габрово и на Община Габрово, както и на Браншовата камара по машиностроене, обобщено се възразява срещу разкриването на Технически колеж по машиностроене в Казанлък с мотива, че такъв ход би бил неефективен и е в противоречие с приетата Стратегия за развитие на висшето образование.
От Браншовата камара по машиностроене определят това намерение като „бутни къща-направи колиба“.Сериозна е подкрепата, която получава проектът за разкриване на Технически колеж в Казанлък отстрана на Казанлък, в лицето на Сдружение Българска отбранителна индустрия. В писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев тримата съпредседатели на СБОИ, в лицето на акад. Стефан Воденичаров, инж. Николай Ибушев и инж. Петьо Милков, изразяват категоричната си и мотивирана подкрепа за създаването му на територията на Казанлък.
От СБОИ се позовават на направено проучване на Българската стопанска камара през 2015 година, което е установило, че „има недостиг на квалифицирани кадри в над 190 специалности в страната, като сред тях е сектор „Машиностроене“ - стратегически отрасъл за индустриалното развитие на България, и е налице несъответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование в този отрасъл“.


„Желанието за разкриване на Технически колеж в Казанлък е продиктувано от реалната нужда на индустрията не само в града, но и за всички машиностроителни предприятия, които работят с пълен капацитет, инвестират в машини и съоръжения, разкриват нови работни места. Като обем на производство част от тези предприятия са със световно значение“, пишат още в мотивите си от СБОИ.
В писмото се подчертава и дадената вече нееднократно сериозна заявка отстрана на „Арсенал“, като член на СБОИ и крупно многофункционално инфраструктурно предприятие с водеща позиция в националната икономика, за подкрепа на бъдещия Технически колеж чрез предоставянето на собствена производствена и експериментална база.
Друг мотив на СБОИ за подкрепата е фактът, че на практика икономиката е в Казанлък, където има поредица машиностроителни фирми, които работят и очакват бъдещите инженерно-технически кадри.
С разкриването на Технически колеж в Казанлък ще се даде възможност на много млади хора да получат пълноценно образование с минимално откъсване от производството, специализирана практическа подготовка, която ще им позволи високоефективна реализация в машиностроителния сектор, с най-малък период на адаптация на работното място, е друг мотив на съпредседателите на СБОИ.


От Националната академична мрежа на БАН също подкрепят проекта в нарочно писмо до просветния министър. „Тази форма на обучение способства, както за запазване на човешкия ресурс в индустриалните фирми, така и за създаване на висококвалифицирани инженерни специалисти за нуждите на индустрията в региона“, пише в писмо главният координатор на Националната академична мрежа на БАН проф. дфн. Петър Петров.
Подкрепа за Техническия колеж в Казанлък е изразена и от ръководителя на проекта за дуално обучение в средното образование у нас по швейцарски модел - ДОМИНО - Петя Ефтимова.
„Създаването на такъв колеж е стратегически важно за развитието на местната и национална икономика, както и ще осигури устойчивост на реформата в средното професионално образование“, са мотивите на ДОМИНО.
И още официално депозирани становища:

Таня Христова, Кмет на Община Габрово

„Като кмет на Габрово и като човек, който работи в непрекъснат диалог и в добро сътрудничество с местния бизнес и местните академични среди, считам че роенето на висши училища не е предпоставка за развиване на качествена образователна инфраструктура, особено на места, където липсват традиции в това, както и че деконцентрацията на човешки и материален ресурс води до неефективност на самата академична система, а впоследствие и на незадоволителни крайни резултати.
„Масовизацията” на висшето образование и размиването на професионалните направления са основните причини за спад на качеството на подготовката на студентите. Разкриването на нов технически колеж в гр. Казанлък е предпоставка именно за такава масовизация и дублиране на професионални направления“.
.....................................

Българска Браншова камара „Машиностроене“

„Намираме предложението за разкриване на Технически колеж в Казанлък за нецелесъобразно“.
От Камарата припомнят, че още през 2015 година, на база приетата Стратегия за развитие на висшето образование 2014-2020 година, е следвало да бъде премахната през 2015 година образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър“. Факт, който в мотивите до МС е подминат.

Повече от три петилетки разкриването на висше училище в Казанлък е амбиция и цел на местните управи. Темата за разкриването на Технически колеж в Казанлък е на дневен ред още от първия мандат на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.
Повечето път вече е изминат. Остава финалната права.
А там винаги е най-тежко. С много удари.Според доклада на министъра на образованието, „За нуждите на колежа Община Казанлък предоставя етаж от сградата на Професионалната гимназия по строителство със застроена площ от 962 кв. м. с 5 учебни кабинета и още 6 стаи.
Определеният от Агенцията капацитет на Техническия колеж – Казанлък е 230 студенти в рамките на утвърдения капацитет на професионалното направление. Съобразеният брой на обучаваните с общия капацитет на висшето училище ще способства за това, откриването на колежа да не доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
Откриването на Технически колеж – Казанлък в структурата на Техническия университет – София се подкрепя от общинското ръководство на Община Казанлък и местния бизнес. Колежанското образование би надградило полученото в града образование в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, подготвяща машинни техници за машини и системи с цифрово програмно управление“.

Послепис:
На фона на разноликите мотиви и отиващото си лято, с което тропа по портите и поредната нова академична година, все повече е ясно, че поне за бъдещите колежани от Казанлък нероденият все още де факто Технически колеж по машиностроене към ТУ-София ще е... мечта.
Утешението е, че има и следваща... нова академична година. И ново лято.


Всички Становища и тези по интернет дебата може да се прочетат тук:


http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2826