Технически колеж по машиностроене в Казанлък към Технически университет-София, ще има още тази есен, както приемът за него ще започне през август, е първоначалното становище на Експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация, която е на двудневно посещение в Казанлък.


Основната задача на Експертната група е да се запознае на място с потенциала на града, необходимостта от технически кадри и възможността те да бъдат осигурени съобразно спецификата на местната икономика. В рамките на двудневното си посещение членовете на групата към Националната агенция по оценяване и акредитация, начело с наблюдаващия процедурата по създаване на Технически колеж в Казанлък към Технически университет – София, проф. д-р Георги Вълчев, посетиха местни фирми.

По програмата за втория ден те направиха срещи с представители наръководствата на „М + С Хидравлик“АД и „Арсенал“АД като лидери на големия бизнес в региона - потребители на кадри в сферата намашиностроенето и хидравликата. Експертната група получи категоричнитеим уверения, че ще съдействат с предоставяне на собствено оборудванеза обучение, със собствена площ за практикумите на колежа и щеучастват в изграждането и поддръжката на материално – техническата база. От бизнеса изтъкнаха близкото си сътрудничество с възпитаници на Професионалната гимназия “Иван Хаджиенов” - Механото в Казанлък и
прилагането на дуалното обучение, с което се дава възможност заусвояване на професионални умения чрез работа.


Прокуристът на „М + С Хидравлик“АД Владимир Спасов сподели тревогата на ръководството за намирането на качествени кадри и повишаването навъзрастта на специалисти с висше техническо образование. Той посочи,че създаването на инженерни кадри се превръща в световен проблем. Вподкрепа на значението Казанлък да има специализиран колеж Владимир Спасовизтъкна, че близо половината от жителите на Общината са ангажирани вмашиностроенето, което определя Казанлък като машиностроителен град.

„М + С Хидравлик“АД заявиха сериозен ангажимент по бъдещатаматериално-техническа база на Технически колеж – Казанлък.

По време на срещата в „Арсенал” АД, стана ясно , че дружеството поема ангажимента да оборудва лаборатории за нуждите на новосъздадения Технически колеж към ТУ-София и да помогне за осигуряването на нужните за първата година 25 колежани. За тази готовност на „Арсенал” АД съобщиха Владимир Чучумишев, ръководител на техническото развитие в „Арсенал”, и Христо Стрешков, директор по техническите въпроси на фирмата.

За целта дружеството ще разработи други свои механизми, които да мотивират младите хора, учещи и работещи на територията на „Арсенал”, да продължат своята професионална квалификация в Техническия колеж по машиностроене.Цялостната процедура по акредитацията и последвалото решение на МС за Техническия колеж в Казанлък трябва да приключи до края на този месец, съобщи за сайта zakazanlak.bg проф. д-р инж. Любомир Димитров, заместник-ректор по учебната част на Технически университет – София. Докладът, който Експертната комисия ще изготви след посещението си в „Арсенал”, ще има основната тежест за крайното решение.

„Арсенал” винаги е помагал на професионалното образование и ще продължи да го прави”, увери членовете на Експертната група Владимир Чучумишев, координатор на Регионалния академичен център към БАН в Казанлък, заместник-председател на Общински съвет – Казанлък, общински съветник от групата „Експерти за Казанлък”.

Част от сградата на ПГ по строителство е най-вероятната база, в която през м. октомври ще започне обучението в Техническия колеж по машиностроене в града. Учебният план, по който ще учат бъдещите 25 студенти, е направен на база потребностите от технически кадри за местната промишленост и икономика, каза проф. Ивайло Ганев от Технически университет – София.

Експертната група бе в състав проф. дтн Николай Минчев от Технически университет – Варна, ръководител на групата, проф. д-р Светослав Симеонов от ТУ – Габрово, проф. Стефан Василев от Университета по хранителни технологии в Пловдив, инж. Вилиян Янакиев – докторант в Минногеоложкия университет в София.Над 50 милиона лева са инвестирани в производството, направени от „Арсенал” през миналатага година”, каза пред Експертната група кметът на община Казанлък Галина Стоянова, домакин на експертното посещение. Тя изрази надежда, че бъдещото учебно заведение ще създаде необходимите професионални специалисти със степен бакалавър за нуждите на икономиката. Стоянова благодари на „Арсенал” АД за оказаното съдействие.

Делегацията от университетски преподаватели и членове на Експертната група посети иновативни производства на територията на най-голямото казанлъшко предприятие и с интерес разгледа богатата експозиция на фирмения музей. Сред домакините от „Арсенал” бе и Янко Запрянов, директор „Технологично оборудване” на фирмата.

Сайтът zakazanlak.bg ще предоставя актуална, пълна и навременна информация за всички условия и срокове, свързани с предстоящото обучение в Техническия колеж по машиностроене в Казанлък.