Удължават обществения дебат за Закона за туризма

С две седмици се удължава общественото обсъждане по Закона за туризма и продължава прецизирането на предложените текстове, съобщават от Пресцентъра на ведомството.

Мотивът:големият обществен интерес, както и за да бъде намерен баланс в направените предложения и прецизирани отделните текстове в него. Срокът за това е удължен до 28 март с разпореждане на министъра на туризма Николина Ангелкова.

От Пресцентъра на министерството уточняват, че къммомента никое от направените предложения като текстове за изменение на нормативния документ не е окончателно, а мнения по тях могат да бъдат направени с изпращане на e-mail на адрес: d.petrova@tourism.government.bg.
Паралелно с това екипът на Министерството на туризма се ангажира да обсъди всяко едно от направените предложения, както и продължава оперативните срещи с всички заинтересовани страни.
През идващата седмица на подобно обсъждане ще бъдат поканени и представители на екологични организации с цел да се дискутират правилата за къмпингуване, които да бъдат заложени в бъдещия нормативен документ, както и предложенията, с които се прецизират глобите и наказанията за къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер, извън определените за целта места.
Ограничения за т.нар. “диво къмпингуване” към момента се въвеждат в редица законови и подзаконови нормативни актове, а бивакуването е забранено в националните и природните паркове според Закона за защитените територии, както и на териториите на някои общини.
Важно е да се подчертае, че както предложението за въвеждане на нов чл. 207а, така и останалите текстове в проекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, все още не са окончателни и са обект на обсъждания със заинтересованите страни. Трябва да се има предвид, че всички текстове, по които не бъде постигнат консенсус ще отпаднат и няма да бъдат предлагани за окончателно обсъждане в Министерски съвет и Народното събрание по законово установената процедура.
Законоустановеният срок за обществено обсъждане на предложените промени в Закона за туризма изтичаше на 15 март 2016 г.
Преди неговото официално публикуване бяха проведени редица срещи с представители на туристическия бранш и други ангажирани институции. Това е и основният нормативен акт в сектор туризъм, който въвежда регулации и регламентира дейността в отрасъла. Именно по настояване на бранша през последната година се работи усилено за промени в него, които да изчистят допуснатите нормативни несъвършенства и да подобрят работата в сектора.