В 8 училища в Община Казанлък ще има слети паралелки, а три ще бъдат средищни според плановете преди старта на новата учебна година, като решението за това трябва да бъде утвърдено на юлското заседание на Общинския съвет на 27 юли.
Слети паралелки ще има в ОУ „Васил Левски“, с. Бузовград; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка; ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево; ОУ „Кирил и Методий“, с. Копринка; ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън; ОУ "Св.Климент Охридски", с. Горно Черковище и в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник.
Средищни ще бъдат основните училища „Д-р Петър Берон“, с. Овощник; „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка и ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.
В тях ще бъдат обучавани общо 69 ученици от 1 до 7 клас, от населените места, в които няма такива. В Овощник ще учат 21 деца от Черганово и 6 от Розово, в Шипка 29 от Ясеново и 15 от Дунавци, а в Енина – 13 деца от Долно Изворово.
Организацията на учебния ден в посочените училища е целодневна, на едносменен режим. Обедното хранене се извършва чрез кетъринг. Транспортът на пътуващите ученици до средищните училища от гореописаните населени места, в които няма училище, е организиран посредством училищни автобуси,
предоставени на Община Казанлък от МОН, като тяхното маршрутно разписание ще бъде определено с кметска заповед, преди началото на новата учебна година.