Общинските съветници в Казанлък ще изберат обществен посредник на своето редовно заседание, което ще се проведе от 9,30 часа в общинската зала „Инфра“, на 27 юни. В дневния ред на сесията са включени 23 точки.
Две са кандидатурите за казанлъшки омбудсман – на педагога Светослава Петрова и на икономиста Мария Бресковска -Стоянова. Преди това градските старейшини трябва да одобрят и новия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в Община Казанлък. Именно заради промените в този нормативен документ през април бе отложен изборът на омбудсман.
На заседанието ще бъде разгледано предложението на администрацията за осигуряване и съфинансиране на проект за „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност“ на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, който да бъде финансиран от Националния доверителен екофонд. Предлага се досегашния управител на ДКЦ „Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД д-р Красимир Пейчев да остане като временно управляващ, до провеждането на конкурс за тази длъжност. Съветниците ще разгледат и предложението за финансиране на изготвянето на анализ за състава и количеството на битовите отпадъци, генерирани на територията на общината.