От 2017 година такса-смет се изчислява по нов начин


Промяна в Наредба 26 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, се предлага от общинска администрация на Общински съвет. Изменението и допълнението да се разгледа на предстоящата сесия на местния парламент, а наредбата да премине и двете четения в едно заседание, предлага още Общината.


Промяната се налага, тъй като таксата за битови отпадъци от 2017 година ще се изчислява по нов начин. При него отпада данъчната оценка на имота, а се взема предвид количеството отпадък, който е генерирало юридическото или физическото лице. Над 580 са юридическите лица на територията на общината, които стопанисват общо повече от 1000 обекта и всички те ще подават съответни декларации за изчисляване на таксата за сметосъбиране по новия метод.


Принципно количеството отпадък може да се изчисли чрез торби с определена вместимост и товароносимост или съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на отпадъците и честотата за тяхното транспортиране. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. Основата не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена, казва Законът. В същото време той позволява Общинският съвет да определи различни основи за отделните населени места в дадена община или дори за части от тях.


Колко точно ще струва на казанлъшките данъкоплатци събирането, извозването и третирането на битовите отпадъци от 2017-а, ще стане ясно с приемане на измененията и допълненията на Наредба 26 от Общинския съвет.