Председателят на Общинския съвет в Казанлък Николай Златанов бе избран да оглави Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ) за втори мандат. Кандидатурата на Златанов, който четвърти мандат ръководи местния парламент в Казанлък, беше издигната и гласувана по време на Общото събрание на организацията.
Форумът се проведе в Пловдив, където през 2004 г е учредена Националната асоциация, а на срещата присъстваха общо 130 делегати.
На заседанието бяха избрани нови ръководни органи на НАПОС-РБ-Управителен съвет от 25 души и Контролен съвет от 7 членове. За председател на Управителният съвет бе преизбран Венцислав Спирдонов, който е и председател на Общинския съвет във Велико Търново за трети пореден мандат. Зам.-председатели са Атанас Телчаров от община Садово и Сейфи Мехмедали от община Джебел.
Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж.Делян Дамяновски предложи да се направят промени в Устава на Асоциацията. Според него организацията се е разраснала и занапред трябва да има трима зам.-председатели. Членският внос се увеличава от 30 на 40 лева за всеки общински съветник, посочиха още от Асоциацията.
Непосредствено след избора на новия Управителен съвет, представителите му проведоха първото си заседание.