Местната администрация представя проект за бюджет на Община Казанлък за 2023 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 25 август от 17 часа в Ритуалната зала в сградата на община Казанлък.
С общата рамка на прооектобюджета можете да се запознаете от прикачените документи:
Проект на бюджет 2023г.:
https://www.kazanlak.bg/common/images/src/7/file/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%9B%D0%AA%D0%9A%202023%D0%B3.pdf
Приложения:

https://www.kazanlak.bg/common/images/src/7/file/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202023%D0%B3_.pdf
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на следния електронен адрес: mayor@kazanlak.bg