Липса на кворум прекрати преди изчерпване на дневния ред 56-то заседание на Общинския съвет в Казанлък.
След поискана 15 минутна почивка от общинския съветник от групата на БДЦ- ДПС / Български Демократичен център – Движение за права и свободи/ Джамал Папарланов, след изтичането й, в залата нямаше нужния за продължаване на дискусиите и вземане на законосъобразни решения брой съветници.

Голяма част от представителите на партия ГЕРБ, на ДПС и на ББЦ-РФ, не бяха в залата. Това принуди председателя на Общинския съвет Николай Златанов да обяви край на заседанието.

На днешната сесия старейшините разрешиха няколко продажби, поемането на нов общински дълг, отдаване под наем на общински обекти, направиха промени в Инвестиционната програма на Общината, както и в няколко общински наредби, свързани със зелените пощи и настаняването в общински жилища, определиха и кои училища в общината ще функционират като средищни. Съветниците учредиха и безмъзмездни права за строеж, също чрез публични тръжни процедури, за изграждане на монолитни гаражи в централната част на Казанлък.

Прекратяването на заседанието поради липса на кворум не даде възможност да бъдат чути отговорите на кмета Галина Стоянава на 10 въпроса и питания, депозирани през последните две седмици в общинското деловодство от страна на общински съветници на БСП.
Писмените кметски отговори на въпросите на старейшините са публикувани на официалния сайт на Община Казанлък.


40 въпроса за разглежгдане бяха включени в дневния ред на 56-то заседание на казанлъшкия местен парламент.
10 от тях бяха въпроси към кмета от общински съветници на БСП.