23 точки са включени в мартенското заседание на Общинския съвет 23 са точките, включени в дневния ред на заседанието на Общински съвет в Казанлък, което ще се проведе на 31 март, в зала „Инфра“.
Сред казусите, които ще разгледат старейшините е Наредба №4 за реда на спиране, престой и паркиране на ППС на територията на общината. Според предложенията, собствениците на електроавтомобили от Казанлък ще могат да паркират безплатно. Глобите за нарушителите на режима за платено или неправилно паркиране ще варират от 50 до 150 лева. Наказание от 300 лева очаква всеки, позволил си да заличи разчертаните линии, указващи местата за паркиране. Платеното паркиране ще е до три часа, според предложените изменения в нормативния акт. Промените, които фактически изцяло обновяват Наредба №4, се правят във връзка с влизането в сила на Окончателния проект на Генералния план за организацията на движението на територията на Казанлък. С него ще се подобри безопасността на движението в града и ще се създадат условия за решаването на проблемите с паркирането в централната градска част, мотивират своето предложение вносителите.
Съветниците ще разгледат предложението за включването на общината в интегриран проект по програма LIFE, под дейност „Действия за климата“. На втори етап, в срок до 7 април следва да се подаде същинския интегриран проект „Прилагане на екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на климата в общините в България, в предразположените към засушаване райони и райони с повишен риск от наводнения.“ (BULADAPTECOS).
Интегрираният проект се разработва с водещ бенефициент Община Пловдив и 10 партньори - 9 общини от Източнобеломорски район и 1 фирма, включително Община Казанлък, Белово, Първомай, Пещера, Родопи, Свиленград, Ямбол, Кърджали, Девин и „ИнфоЛогика“ ООД.
По програмата за общината са допустими следните дейности – консервация и възстановяването на биоразнообразието край Енинска река, изграждането на поливни системи от собствени водоизточници в парковете и зелените площи в града и възстановяването на биоразнообразието и залесяване на територията на общината.
Максимално допустимия по проекта бюджет за Казанлък е 642 000 евро, от които 40 на сто е самоучастие от местния бюджет, останалата сума е безвъзмездна финансова помощ.
Сред точките на дневния ред са още предложенията за отдаване на имоти на спортни клубове за срок от 1 година и поемането на допълнително кредитиране, за реализирането на проекта „Светът на траките“. Предложението е средствата отново да бъдат осигурени по ФЛАГ, с кауза за възможност за предсрочно погасяване.