При 34-ия кмет се взема решение за приватизация на общински фирми

В началото на демократичните промени в България, настъпили със събитията на 10 ноември 1989 година, след първия демократично избран кмет на община Казанлък от СДС Бончо Сарафов, местните избори през ноември 1995 година печели кандидатът на БСП и коалиция Иван Гороломов. На втория тур на изборите той изпреварва по гласове кандидата на демократичните сили Николай Колев, заместник-кмет в екипа на Бончо Сарафов. За заместник-кметове в новото общинско ръководство са назначени инж.Здравко Първанов и Георги Минев, който, за съжаление, напусна този свят само на 63 години през февруари 2019 година. За секретар на Общината е назначена инж. Катя Киликчиева. На първата сесия на новия Общински съвет за председател на съвета е избрана Румяна Друмева.

По време на мандата на кмета Иван Гороломов от 12 ноември 1995 до 4 ноември 1999 година са завършени редица обекти в областта на строителството и инфраструктурата. Завършен е довеждащият колектор за отпадни води на град Казанлък, реконструирани са прагове по Стара река, допълнително са водоснабдени с питейна вода населените места Крън, Средногорово, Долно Изворово, Горно Черковище. На 24 януари 1997 година е открит Клуб на пенсионера в Розово, а на 15 септември отваря врати новата сграда на основното училище в селото. На 8 ноември 1997-а е открита новата сграда на читалище „Зора” в с. Голямо Дряново.

В този период от местното самоуправление на Казанлък, в условията на политиката за раздържавяване на предприятия у нас, Общинският съвет приема програма и реализира приватизация на общински фирми като "Хляб и хлебни изделия", "Инфра - Севтополис", "Казанлък" АД, „Стоки за бита”.

С решения на Общински съвет през четирите години на мандата са извършени продажби чрез търг на обекти на обща стойност 915 133 000 лева. Ръководството на Общината полага усилия и към развитие на Програмата за временна заетост. За четирите години е осигурена работа на 1428 души.

Въпреки това през 1998 и 1999 г. е налице тенденцията на увеличаване на безработните, като техният процент нараства на 12,7%. Нараства и бюджетният дефицит на Общината, който към края на мандата достига близо 6 млн. лева.

На 30 март 1997 г. е учредена Фондация „Българска роза”, а на 28 май същата година се учредява „Алианс Франсез Казанлък – Сент Ерблен”. При кмета Иван Гороломов Община Казанлък е сред първите учредители и сред най-активните участници в работата на Националното сдружение на общините в Република България.

След 1999 година 34-ият кмет на община Казанлък - Иван Гороломов, има няколко поредни мандата като председател на Общинската организация на БСП. Бил е общински съветник в местния парламент от групата на социалистите. Един мандат е народен представител от Казанлък.