Във фокуса на провежданите от нас политики е Човекът

Преди Коледа надлез "Катекс" ще бъде отворен за движение

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова в специално интервю за в. "Трибуна Арсенал" за изпълнението на един от най-важните обекти на Община Казанлък за 2020 година - надлез "Катекс", за Инвестиционната програма и община Казанлък в контекста на пандемията

- Г-жо Стоянова, през тази година започна дългоочакваният ремонт на един от най-важните пътни възли в Казанлък – надлез „Катекс“. Поради значимостта му, той е обект на огромен интерес и дискусии от страна на казанлъчани. Може ли вече с категоричност да се каже кога надлез „Катекс“ ще бъде отворен отново за движение?


- Да, действително това е един от амбициозните ни проекти, един от най-важните. От самото му изграждане преди близо 45 години, надлезът, по който ежедневно преминават повече от 10 000 автомобила, не е ремонтиран, не са предприемани никакви интервенции по съоръжението. Ние имахме специализираната оценка за неговото състояние, беше ясно, че ремонт е крайно необходим, не само заради пътната настилка, но и заради самата конструкция. Още през есента на миналата година имахме готовност да направим организация и да започнем работа – разполагахме с извършеното обследване, поръчан беше проект, съгласуван с институциите, имаше и издадено разрешение за строеж от фирмата-проектант. Дълго време ни отне осигуряването на нужните средства за извършване на ремонта, защото за общинския бюджет сумата е сериозна – над два милиона лева. А и намирането на фирма-изпълнител се оказа нелека задача.

Добрата новина е, че преди Коледа ще бъде пуснато движението по надлеза. Към момента се подготвя нов проект за „Временна организация на движението“, с която ще бъде възможно пускане на движението, макар и ограничено, в две ленти, върху положения вече първи пласт плътен асфалтобетон. Държа да е ясно за гражданите, че в момента са положени хидроизолацията и първият пласт от асфалта – т. нар. биндер, преди полагане на основния завършващ пласт асфалт, който ще бъде положен през пролетта на следващата година. Ще остане за довършване и много малка част от тротоарите и окончателната маркировка. Осветлението, включително и това за естетически ефект на съоръжението, ще бъдат окончателно завършени преди Коледа!


- Немалко бяха и коментарите относно дейностите, които се изпълняват по реконструкцията на надлеза. Бихте ли обобщили какво се направи по неговия ремонт и цялостно обновление, кои са изпълнителите, какъв е размерът на вложените средства, каква гаранция се дава?


- Решенията за подобно сложно съоръжение също не са еднозначни, но подходът, с който започна работата между фирмите, ангажирани с проекта, се оказа верният, не се наложи да се правят промени от първоначалния проект за изпълнение. Основният ремонт на надлез „Катекс“ включва пълно обновяване на всички конструктивни пластове от мостовото съоръжение: нова хидроизолация върху пътната плоча, подмяна на дилатационни фуги от „скрит тип“, нов, излят на място, изравнителен пласт армиран бетон, нови тротоарни блокове, два пласта плътен асфалтобетон.

Много важно бе изпълнението на ремонтно-възстановителните работи по обновяване на съществуващата стоманобетонова конструкция, включваща репарации на сеченията, цялостно подновяване на повърхността с предпазен комплекс и подмяната на всички подвижни лагери с нови неопренови. Изграждаме ново улично осветление, парапети, обезопасителни мантинели.

Половината от сумата в размер на 1 милион и 200 хиляди лева са отпуснати от Министерския съвет в края на 2018 година с целево постановление, а останалата част от сумата е осигурена от Агенция „Пътна инфраструктура” със споразумение за сътрудничество, сключено с Община Казанлък. Стойността на договора за строителство възлиза на 2 милиона 518 хиляди лева с ДДС. Срокът за изпълнение на самото строителство е 6 месеца, като той започна да тече при откриването на строителната площадка – юли 2020 г., след като преминаха всички съгласувателни дейности. Гаранционният срок на обекта е 8 години от датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Изпълнителите са публично достъпни на сайта на Общината. След проведени обществени поръчки, Община Казанлък има сключени договори с изпълнител на СМР на обекта „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, гр. Враца, със строителен надзор „ДЕОМИД“ ЕООД, гр. Варна. Авторският надзор на обекта се осъществява от „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД, гр. София. Инвеститорски контрол при извършване на дейностите по основен ремонт на надлеза е възложен на „ЛЮБЕНОВ КЪНСЪЛТИНГ“ ЕООД, гр. София, и със заповед на кмета – на експерти от Община Казанлък.

- Колкото и трудна да е 2020 година, Община Казанлък не намали темпото по Инвестиционната си програма. Какви обекти още са изпълнени или предстои да приключат до края на месец декември?


- Световната пандемия неминуемо повлия на намеренията ни, промени някои от сроковете и дейностите по предвидените обекти, но в никакъв случай не ни е разколебала за подобрения в инфраструктурата в общината. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи е общо 1 242 797 лв., като тези средства са насочени към 11 обекта, а от тях за ремонтиране на четвъртокласната пътна мрежа в общината изпълнената сума е 300 000 лв. С нея са ремонтирани основно участъци от междуселищните пътища Ясеново- Шейново, Дунавци-Голямо Дряново, Долно Изворово-Горно Изворово, Бузовград-Горно Черковище. Сред 11-те улици в град Казанлък бих отличила завършването на Северния обход - извършеният цялостен ремонт на улиците „Толиати“ и „Олимпиада“. След поетапната подмяна на водопроводната мрежа в квартала през лятото на 2017 г., за да осигурим по-чиста питейна вода за жителите на квартал „Изток“, преминахме следващите набелязани стъпки с подобрения, като асфалтиране на важни улици, изграждане на тротоари, монтаж на осветление, изграждане на нови междублокови пространства и зони за отдих. Асфалтирахме улиците северно от Първи казармен район – „Надежда“, „Крън“, „Гоце Делчев“, „Станьо Гъдев“. На същите вече бе подменен водопроводът, каквато е обичайната практика на Общината. Нови тротоари, бордюри и асфалт положихме на близо половин километър от улица „Войнишка“ в Казанлък, работите са на финала по първата половина на улицата, ще продължат с втората част до ул. „Столетов“ и през следващите дни и при подходящи метеорологични условия, там работата се забави заради усложнения и дълъг ремонт на водопровода от ВиК дружеството, който приключва до ул. "Столетов".

Благодарна съм, че с постановление на Министерския съвет № 348 от 18.12.2019 г. бе осигурено финансиране в размер на 427 000 лв. за асфалтиране на улици по населени места. С тях достигнахме до 8 села и асфалтирахме участъци от четвъртокласната пътна мрежа до връх Бузлуджа.
Като човек, който обича да се разхожда из любимия си град, бих добавила обновеното пространство в централната градска част около монумента „Обединена Европа“. Мисля, че повечето ни съграждани ще се съгласят с мен, че то е преобразено и наистина създава, не само удобство за отдих, но и настроение с красивото озеленяване.

Вече е готов подробният годишен отчет за първата година от този мандат, който поради пандемичните условия ще бъде публикуван на сайта на Общината и разпространен в книжно тяло сред фирмите и гражданите, така хората ще имат възможност подробно да се запознаят с нашата работа.


- Годината си отива, а заедно с нея си отиват тревогите и радостите, които са ни съпътствали в личен и в професионален план. Остава равносметката. Как оценявате 2020 година за община Казанлък?


- Не ми се иска да придавам на вируса, с който и аз се срещнах през 2020, допълнителна, решаваща тежест, но трябва да имаме очи за всичко, най- вече за поуките. Сякаш, необичайната ситуация ускори реализацията на желанието ми във фокуса на провежданите политики да бъде Човекът. Необходима беше бърза, надявам се, и точна реакция, за да предприемем извънредни мерки, с които да подкрепим най-беззащитните, самотните, бездомните. Това от своя страна сякаш засили исканите от мен в третия ми мандат и заложени в началото на годината политики по подпомагане на новородени деца и млади семейства, услуги като „Топъл обяд“, с която достигнахме до над 200 възрастни жители на общината, еднократните финансови помощи за слаби и нуждаещи се хора, подкрепата за Казанлъшката болница и медиците на първа линия, за семействата с репродуктивни проблеми. Мярката, с която подкрепяхме през последните години младите специализанти с еднократна стипендия в размер на 3000 лева, обхвана и медицинските сестри и акушерки, а впоследствие станахме единствената община, която подкрепи медиците срещу пандемията с финансови средства в размер на 1000 лева месечно /извън държавните 1000 лв./ и топла храна всеки ден от отварянето на Ковид-отделенията и до сега. Тук използвам възможността да им благодаря за смелостта и големите сърца, с които се борят за здравето на засегнатите от болестта! На 2020 година трябва да й благодарим и за това, че ни накара да задържим във фокуса на вниманието си самия човек и неговото благосъстояние, в основата, на което е здравето. Това е тест за нашата човечност като общество, връща ни към чувството за солидарност, съпричастие и общност като човечество. Искам да вярвам, че ефектът от това „напомняне“, макар и болезнено, ще бъде дълготраен.

Пожелавам Новата година да бъде по-добра, след като много от поуките на 2020 бяха лично преживени от всеки един от нас!

Бъдете здрави и човечни казанлъчани!

Весели празници!