Музеят на фотографията и съвременните визуални изкуства - Казанлък, обяви старта на Салона на казанлъшките фотографи '2022. Тази година той е петият поред и има конкурсен характер. Осигурен е награден фонд в общ размер от 1000 лева за спечелилите 1, 2 и 3 място. Откриването на Салона е на 14 декември 2022 г. от 17.30 ч. в залата за временни изложби на МФСВИ.

Във фотографски салон „Казанлък 2022“ могат да вземат участие любители и професионални фотографи от Казанлък и населените места в общината. Автори, родени или работили в Казанлък, но живеещи в други населени места, също имат право да участват в Салона.

Салонът не е тематичен: може да се участва с фотографии на избрана/и тема или теми.

Салон на казанлъшките фотографи 2022“ е с конкурсен характер.

Награди:

I награда – 500 лв.
II награда – 300 лв.
III награда – 200 лв.

Фотографиите могат да бъдат цветни, монохромни или черно-бели. Всеки автор може да участва с до 3 (три) фотографии.

Жури преценява кои и колко творби ще влязат във финалната селекция. Решението на журито е окончателно. Творбите, влезли в изложбата, остават във фонда на Музея на фотографията в Казанлък. Творбите, невлезли в крайната селекция, се връщат на авторите до 20 януари 2023 г. след предварителна уговорка, ако последните не пожелаят нещо друго.

Технически изисквания

Допускат се за участие творби, не по-стари от 5 години. Всеки автор представя своите творби на фотохартия с размери на листа 50х70 см и размер на изображението максимум 40х60 см. Името на снимката и автора се изписва на български език в долния десен ъгъл на обратната страна на творбата.

Фотосите се предават за журиране без рамки. Не се допускат до журиране творби, несъответстващи на поставените изисквания, както и с антидържавно, расистко, порнографско и подтикващо към насилие изображение.

Няма такса за участие.

Всеки участник следва да притежава авторските права върху изображенията, които предава за конкурса. С предаването на творбите на организаторите, участникът декларира, че изображението е негова творба. С предаване на творбите, участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно изображенията с промоционална цел, свързана с нуждите на Община Казанлък и МФСВИ (изложби на открито и закрито, каталог, фото CD/DVD, календар, уебсайт и др.), както и за всяка друга некомерсиална цел на организаторите, в случай, че участникът изрично не заяви своя отказ.

Краен срок за предаване на творбите: 30 ноември 2022 г. лично или по куриер в Музей на Фотографията и Съвременните Визуални Изкуства в Казанлък. За изпратените по куриер творби важи датата на изпращане. След указаната дата няма да се приемат творби за участие!

Жури, назначено със заповед на директора на Музей на фотографията, извършва селекцията за Салона и определя отличените творби. Журирането ще бъде на 7 декември 2022 г.

За повече подробности: МФСВИ