Към момента: Община Казанлък с най-ниска избирателна активност в Старозагорска област

Ниска, под средното ниво за областта, е избирателната активност в община Казанлък спрямо останалите общини в Старозагорска област на втория тур на местинте избори 2023, сочи справката от Областната администрация.

В Старозагорска област броят на избирателите, които имат право да упражнят правото си на глас на балотажа на местните избори днес, е 89 847. Те гласуват в 159 секции на територията на областта.


Избирателната активност в Старозагорска област към 16 ч. е 30.43%. Гласували са 27 340 души. Данните от Областна администрация Стара Загора показват, че с най-ниска избирателна активност от всички общини в областта е Казанлък.

По общини активността е следната:

Стара Загора – 55.27%
Казанлък – 24.71 %
Чирпан – 44.98%
Раднево – 35.11%
Братя Даскалови – 43.50%
Гълъбово – 68.73%
Павел баня – 43.29%
Мъглиж – 34.60%
Опан – 59.93%
Гурково – 48.02%
Николаево – 53.28%

Рекордно ниска е била избирателната активност в община Казанлък и към 11 часа на 5 ноември 2023 г., което е видно от справката на Областна администрация по общини:

Стара Загора – 26.94%
Казанлък – 9.25 %
Чирпан – 21.30%
Раднево – 13.26%
Братя Даскалови – 21.97%
Гълъбово – 35.22%
Павел баня – 19.56%
Мъглиж – 14.31%
Опан – 29.08%
Гурково – 23.40%
Николаево – 24.65%