„В този Общински съвет искаме да се постигне по-широка представителност на местния законодателен орган, като идеята на общинските съветници от „Алтернативата на гражданите“ е да се даде повече поле за изява на заместник-председателите на ОбС-Казанлък - заяви в своето изказване по време на извънредната сесия, проведена на 6 февруари 2024 г., инж. Владимир Чучумишев, председател на групата съветници от Коалиция „Алтернативата на гражданите“. - Именно, защото не е изпълнена със съдържание тази позиция, нашата група в предходния мандат не излъчи такъв представител. Стремежът ни е да се постигне диверсификация на представителите на Общински съвет-Казанлък в различни национални форуми, като по този начин се утвърди институцията и се постигне по-широка представителност на хората, избрани в местния парламент на Казанлък. И трето – бихме искали да се спазват решенията, взети на Председателския съвет относно датата и дневния ред на заседанията и напълно колегиално да бъдем уведомявани, когато се налагат промени.“

Повод за неговите думи бе точка първа в дневния ред за определяне на представител на Общински съвет-Казанлък в Областния съвет за развитите на област Стара Загора. Тази точка бе включена на редовната сесия на 25 януари 2024 година. Тогава внесеното основно предложение за представител в Областния съвет бе на председателя на ОбС-Казанлък адвокат Николай Златанов от ПП ГЕРБ за самия него. По време на обсъждането на точката обаче постъпиха още две предложения – Николай Златанов да бъде основен представител в Съвета, негов заместник да стане адвокат Мариета Пепелешкова от „Алтернативата на гражданите“ и третото предложение бе основен представител да бъде адвокат Мариета Пепелешкова, а неин заместник да е адвокат Моника Динева от „БСП за България“. Поради факта, че нито един от предложените три варианта не получи необходимите гласове, Председателския съвет определи дата 5 февруари 2024 г. за извънредна сесия, а Николай Златанов след това я насрочи на 6 февруари. Инж. Владимир Чучумишев коментира и необходимостта от свикване на извънредното заседание, като подчерта, че не е станало ясно кое точно е наложило тази спешност, при положение, че през 2023 година Областният съвет за развитие е провел само едно неприсъствено заседание, през 2022 г. – нито едно, през 2021 г. – също едно неприсъствено.

С 20 гласа „за“13 „против“ и 0 „въздържал се“ за представител на Общински съвет – Казанлък в Областния съвет за развитие - Стара Загора, бе избран адвокат Николай Златанов, а за негов заместник – адвокат Мариета Пепелешкова.

По втора точка, внесена по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, относно избиране на представител на Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на „Казанлък“ АД съветниците подкрепиха предложението на Иван Лапчев от „ПП-ДБ“ точката да се отложи за следващо заседание, а материалите по нея да се разгледат в постоянните комисии.