Три ще са безплатните тегления от банкомат

Броят на безплатните тегления от банкомат с карта на същата банка се ограничават до три. Това предвиждат изменения в Закона за платежните услуги и платежните системи. Те са внесени в парламента.

Ограничението е за използване на т. нар. платежна сметка за основни операции. Три на брой стават и преводите без такса. За теглене на пари от банкомат или ПОС терминала на друга банка, ще се дължи такса, както и на каса в офис на банка.

Сметката ще се обслужва безплатно. По нея могат да постъпват пари от заплати, пенсии, помощи и обезщетения, както и стипендии за ученици, студенти и докторанти. Условие за използването на този вид сметка е хората да нямат открита друга такава в банка, чрез която да може да се използват платежни услуги. Всеки ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Чрез нея могат да се внасят и теглят пари, както и други операции на територията на страната в левове.

Клиентите декларират пред обслужващата банка вида на получените средства. При промяна на обстоятелствата трябва да актуализират своевременно предоставената информация.

Въвеждането на въпросната сметка става по силата на евродирективата, която има за цел да осигури улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители.