Със заповед на кмета на Община Казанлък 2 май и 31 май са обявени за неучебни дни за училищата, а 2 май за неприсъствен ден и за детските градини и яслите.
Така почивните дни за учениците и децата в Община Казанлък ще започнат от 1 май и ще продължат до 6 май включително.
Кметът на Община Казанлък освобождава от учебни занятия и всички ученици от училищата на територията на Община Казанлък на 31 май по повод Празника на Казанлък, който е първият петък на месец юни.
Това ще позволи на всички деца да участват в тържествените чествания на празника, заедно с другите граждани и гости на Казанлък.