Ден на профилите организира Профилирана природо-математическа гимназия "Никола Обрешков" - Казанлък, за кандидат-гимназисти и техните родители. Събитието ще се проведе на 27 април от 10.00 до 14.00 часа в гимназията. по време на отворените врати кандидатите за учебното заведение могат да получат ктомна и конкретна информация по интересуващите ги въпроси за бъдещото им обучение.