Търсят се химици

"Арсенал" АД -гр. Казанлък търси трима специалисти - химици за нуждите на новосформиращо се звено.

Търсят се: технолог- термист, технолог заварки и химик-технолог.

Кандидатите следва да имат средно специално или висше образование. повече информация за позициите на мобилен номер: 0888 102075- г-н Рачев