През месец ноември се очаква да започне ремонт на няколко улици след дейностите по ВиК-проекта, извършени в тези пътни участъци. Това са улиците „Марица“, „Преображение“, „Георги Кондолов“, „Илинден“, локалното платно на бул. „Княз Ал. Батенберг”, както и улиците южно от бул. "Александър Батенберг", които се заключват между блок № 111 и блок № 117. Асфалтирането на останалите улици ще зависи от два фактора: времето, което да позволи тази дейност, и дали финансовите средства на изпълнителите по проекта са били възстановени, както те се надяват.

На приложената на снимката карта на ВиК-проекта за ремонт и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на територията на Казанлък, отбелязаните участъци с тъмносиньо са изпълнени. С червено са отбелязани улиците, по които се работи в момента, а със светлосиньо – там, където предстои да се направи. Видно е, че в голямата си част са приключили планираните ВиК-ремонти.

Самият воден проект стартира в Казанлък през март 2022 година и трябва да завърши през май 2023 година. А от Общината са категорични, че няма да приемат улици, чиито платна не са възстановени, съгласно изискванията, след разкопаването им.