Н.Пр. Мартина Фийни, посланик на Ирландия в България, и Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ у нас, се запознаха с извършените дейности по Програма „Европейска гаранция за детето“ през последните две години на териториите на общините Казанлък и Мъглиж. Това стана на работна среща, която се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Казанлък. На нея присъстваха всички организации, ангажирани с реализацията на проекта, служители от Агенцията „Социално подпомагане“ и от местните администрации в Казанлък и Мъглиж, и Сдружение „Бъдеще за децата“.

Н.Пр. Мартина Фийни прояви голям интерес, тъй като е в групата на посланиците в страната ни, които следят политиката за ромите у нас. Тя е в България от две години и половина, като преди това е била в дирекцията за правата на човека във външното министерство на Ирландия.

271 са картографираните семейства по програмата в Казанлъшко, за миналата година са обхванати 61 фамилии. С всяко едно от тях се работи по следните стъпки – първо се прави оценка на риска, следва подпомагане и при необходимост се търси съдействие за отдел „Закрила на детето“ и други институции.

Основните проблеми са липсата на здравно осигуряване, отпадането от образователната и социалната системи, ранните раждания, обобщиха основните проблеми работещите по проекта. Голяма част от ромите живеят извън регулация. Затова нямат адресна регистрация, не могат да си направят лични документи, за да ползват услугите за социално подпомагане. Много от децата от уязвимите групи нямат необходимите ваксинации, което пък е пречка за постъпването им в детските градини и училищата. Това се чувства особено остро в малките население места, тъй като общопрактикуващите лекари могат да направят ваксинация само в основните си кабинети, а те често са в града, което пък често е сериозна финансова тежест за социалнослабите. Ранните раждания също са проблем сред ромите, с чието преодоляване се работи индивидуално и групово. В много случаи бащите не припознават децата си.

За преодоляването на всичко това, в добро взаимодействие работи Центъра за обществена подкрепа, социалната агенция, ресорните общински отдели и сдружение „Бъдеще за децата“. Особено важна е работата на социалните медиатори, които са непосредствената връзка между различните институции и хората от уязвимите групи.

Чуждестранните гости с интерес изслушаха участниците в срещата, като оцениха високо работата им. Посланик Фийни попита дали майките на децата не биха могли да бъдат известявани по имейл за сроковете за ваксинация? Това не е възможно, тъй като много от семействата нямат компютри и мобилни устройства. Най-добрата комуникация с тях остават медиаторите и другите от екипа, работещ по програмата.