В три министерства администрацията ще използва изкуствен интелект за работата си. До края на 2025 година пък ще се прави анализ и стандарти за етичното използване на изкуствен интелект. Системите с изкуствен интелект ще навлизат в министерствата през Плана за възстановяване и устойчивост.
• В СТЕМ центровете на МОН - за адаптивно-аналитичен софтуер, с възможност за самообучение, обработка и анализ на данни
• В Министерството на труда и социалната политика.
• За национална дигитална платформа за медицинска диагностика в МЗ.
Само платформата за медицинска диагностика е на етап „техническа спецификация за обявяване на обществена поръчка“.
Електронното министерство работи и по закон, свързан с европейската рамка за управление на данните. Ще търси европейско финансиране за обучение на администрацията за работа със системи с ИИ. С неправителствения сектор се води диалог за етичното прилагане на ИИ.
ЕС обсъжда законодателство за етичното му използване. Предвижда се актът да влезе в сила през 2026 година.
От електронното министерство отбелязват и сътрудничеството си с Институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“. В средата на януари другият институт - INSAIT, пусна български ИИ, подобен на ChatGPT. Още тогава създателите му призоваха държавните институции да започнат да го използват.