От 21 октомври, за два дни се въвежда временната организация и безопасност на движението в град Крън във връзка с изпълнение на проект “Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап”. В зависимост от етапа на строително-монтажните дейности по ВиК инфраструктурата, за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства ще бъдат затвоарени участъци по ул. „Цвятко Радойнов“ и пътя Енина – Крън/ Крън – Енина, както следва:
- В участъка от кръстовището между ул „Цвятко Радойнов“ и ул. „Иван Димитров“, в посока изток до Бензиностанция и Автосервиз "Диана авто" ООД – село Енина.
Въвежда се временен режим на движение на ППС по обходен маршрут:
- За живущите в района на ул. „Иван Димитров и ул. „Петко Манолов“ (северно и южно от ул. „Цвятко Радойнов“) обходният маршрут от и за гр. Крън ще се осъществява през главен път Е85 – Казанлък – Крън и обратно.
Въвежда се временен режим на движение по междуселищната автобусна линия № 5 „Бузовград – Казанлък – Крън – Енина“:
- линия Крън временно се преустановява за периода на организация на движението.
- в останала си част линията се запазва със съответното разписание.
Въвежда се временен режим на движение по междуселищната автобусна линия № 6 „Казанлък – Шипка“:
- маршрутът на линия № 6 се допълва с линия Крън за периода на организация на движението.
- за жителите на гр. Крън, за периода на организация на движението, ще важи линия № 6 „Казанлък – Шипка“, спазвайки разписанието на линия № 6. Автобусните спирки, които ще бъдат обслужвани по тази линия са спирка № 1 и спирка „Център“, след което автобусът се включва по главен път Е85 за гр. Казанлък.
Срок на действие на временната организация на движението от 6 часа на 21 октомври, събота до 23.59 часа на 22 октомври, неделя.