„Нашият шарен свят“ – нестандартна снимка си направиха учениците от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ в казанлъшкото село Ръжена, като всеки нарисува своя автопортрет, така както смята, че го възприемат останалите от класа. С помощта на Ралица Митева, психолог на Сдружение „Жените на Казанлък“, учениците преоткриха и споделиха как да приемат различията на другите и толерантността в класната стая.

“Приемам те такъв, какъвто си“, бе фокусът на интерактивните игри, които развиват качества на мисленето и въображението. Десет златни правила на толерантността и търпение в отношенията помогнаха на учениците да осъзнаят необходимостта да бъдем толерантни към другите, да уважаваме чуждото мнение, да помагаме на другите, да прощаваме.


„Постигането на толерантно общество е една от трудните задачи на нашето време. Затова се стремим да зададем посоката на приемането, осъзнаването и радостта от различията помежду ни“, сподели психологът Ралица Митева.