Казанлъчанинът проф. д-р Марин Добрев представя на 20 февруари в Художествена галерия „Борис Денев“, в старата столица, каталога към изложбата „Завръщане към Велико Търново“. Известният изкуствовед и дългогодишен директор на старозагорската Художествена галерия е и автор на текста на изданието.
Водещата цел на проект „Завръщане към Велико Търново” е да се създаде виртуален тур и луксозен двуезичен каталог към провеждащата се към него момент изложба със същото работно заглавие, които да представят едни от най-известните имена в изобразителното изкуство, творили на територията на Велико Търново.
Представени са 137 творби на 133-ма автори обхващащи периода от 1910-та до 2019-та година. Обединяващото между тях е, че всеки един от авторите, независимо от своя статут (роден, живял или работил в старата българска столице) е пребивавал във Велико Търново, свързвайки се през годините със специфичното културно историческо наследство на града, оставяйки своето послание за идните поколения. Творбите представени в каталога са част от фонда на търновската галерия.
Каталогът по проект „Завръщане към Велико Търново“ е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.