Вакантни места за 16 служители на реда

Общо 16 служители на реда, на различни позиции търси Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

За заемането им е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за 16 вакантни младши изпълнителски позиции.

Те са за:
- Младши автоконтрольор – 5 (пет) вакантни длъжности;
- Полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
- Полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 9 (девет) вакантни длъжности.
Условията и ред за участие в конкурса могат да се намерят на официалната страница на вътрешното министерство

www.mvr.bg/dhr (конкурси /обявени конкурси/на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, съгласно заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-3834/19.02.2020 г).


Документи за участие в конкурса се подават от 25.02.2020 г. до 16.03.2020 година, включително, в сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОДМВР - Стара Загора