Свободни работни места в Казанлък и региона към 8 юни Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви незаетите работни места в региона към 8 юни.
В ресор „Образование“ са обявени две свободни работни места – едното е за Помощник директор, учебна дейност, а второто – за училищен психолог.
В сферата на здравеопазването незаетите работни места са повече: педиатър, специалист вътрешни болести, нефролог, кинезитерапевт, петима специализанти, лекар дентална, орална и лицево-челюстна хирургия, 10 медицински сестри и 2 акушерки. За тях изискването е за завършено висше образование. Няма специални изисквания за личен асистент и домашен санитар.
Висше образование се изисква и за заемане длъжностите младши експерт, социален работник и ръководител база.
За средни техници са обявени свободни работни места за машинни оператори, фрезисти, заварчици, стругари, шлайфисти, електротехници, огняри, монтьори, водопроводчик.
Незаети са работните места в строителството – монтажници на изделия от метал и кабели и общи работници.
Пиколо, масажист, водолечител, спасител басейн, камериерки, барман, сервитьори, рецепционисти и администратор са длъжности, необходими за хотелиерския бизнес.
Готвачи, помощник-готвачи, сладкари, помощник в кухня са все още незаети работни места.
Подробна информация клиентите на Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък могат да получат от трудовите посредници, ако са записани като активно търсещи работа и отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.