Със заповед на Даниела Коева, зам. кмет на община Казанлък и упълномощена със заповед да изпълнява функциите на кмет до избор на нов, са определени местата за разяснителна кампания, свързана с референдума за гласуваното по електронен път.
За Казанлък тези места са две: кинозалата на Община Казанлък и клуб
„ Петко войвода“ в квартал „Изток“. В селата за тази цел ще могат да се ползват читалищата. За използването на помещенията за разяснителната кампания по референдума, Инициативните комитети, партиите и коалициите е нужно да подадат заявления до кмета на общината, съответното населено място или кметски наместник. Помещенията ще могат да се използват за тази цел всеки ден от 9 до 20 часа, от днес 25 септември до 24 часа на 23 октомври.
Събранията, обсъжданията и другите прояви, по въпроса за националния референдум се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. По време на разяснителната кампания за референдума се е забранява всяка форма на друга скрита кампания и агитация, свързана с местните избори на 25 октомври.