16 арсеналци са най-новото попълнение в инженерния състав на най-голямото българско машиностроително предприятие. 16 млади мъже и жени, успешно завършили 4-годишното си обучение в Технически университет – София, филиал Пловдив, защитиха дипломните си работи на 12 и 13 юли. С това те придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Машиностроене и уредостроене“, модул „Оръжейно и боеприпасно производство“. Новото попълнение в инженерния потенциал на „Арсенал“ е от първия и единствен към момента випуск с изнесено обучение към ТУ – София, Филиал Пловдив. При тази форма на обучение бе постигната договореност лекциите да се водят на територията на предприятието от преподаватели във висшето учебно заведение. Студентите имаха специално оборудвана учебна зала и уникалната възможност да работят и да учат едновременно, като прилагат теорeтичните си знания на практика в производствените структури на завода. Тази форма на обучение започна през 2017 година и през 2021-ва вече са налице първите успешно завършили своето висше образование. При определяне на дипломните задания и тяхната разработка консултанти са водещи инженери – конструктори и технолози, от „Арсенал“, а темите са съобразени със спецификата на съответните производства.

Светослава Райчева, Величка Сотирова, Марин Василев, Десислава Барабонкова – Петкова, Диян Баев, Рени Хаджиева, Янко Николов, Мария Върбанова, Радина Турлакова, Даниел Неделчев и Ваня Николова защитиха дипломните си работи на 12 юли пред комисия с председател доц. д-р инж. Христиан Панайотов, декан на факултет „Машиностроене и уредостроене“ в ТУ-София, филиал Пловдив. Членове на комисията са доц. д-р инж. Валентин Бачев, доц. д-р инж. Милчо Ташев, доц. д-р Тони Михова – от университета, инж. Владимир Чучумишев и инж. Николай Куцаров – от „Арсенал“ АД. От всички явили се на защитата осем са получили отлични оценки. На 13 юли дипломните си работи в университета в Пловдив са защитили още петима арсеналци от различни заводски структури – Елисавета Пондева, Евгени Василев, Георги Димитров, Мирослава Енева и Веселин Стоянов. Двама от тях са получили отличен на защитите си.

Специално поздравление към дипломантите поднесе инж. Йордан Йорданов, директор "Технически въпроси" в "Арсенал", който пожела "На добър час" на новото попълнение инженери, успешно прилагане на знанията в работата на всеки един от тях и непрекъснато надграждане на наученото. Да се развиват и винаги да вървят напред по своя професионален път им пожела и инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление "Образование и квалификация" в предприятието.

Бъдещи инженерни кадри на „Арсенал“ се обучават и в Техническия колеж в Казанлък. В момента там има 147 студенти, от които 92 са арсеналци. От дипломиралите се през 2020 година 70 колежани, 20 са кадри на „Арсенал“. А от записалите 48 души да продължат с магистратура, 15 са арсеналци.