Усилена работа кипи пред фирмения музей на „Арсенал“. Заводът, стъпил на казанлъшка земя преди 99 години, непрекъснато се обновява и осъвременява. С нова визия скоро ще радва арсеналци и гостите на дружеството и пространството, което включва в себе си фирменият музей, паметникът на Фридрих Енгелс и ротондата. Според ветерани, точно това място е било особено почитано от първите арсеналски работници и служители, а ротондата е била специално проектирана с чудесна акустика в центъра. Дали прочутите в началото на миналия век офицерски балове са се провеждали тук, е спорно да се твърди. Но подобна представа носи романтичната носталгия по едно отминало време. Ротондата остава в проекта за обновление на парка, чиято реализация кипи с пълна пара. Точно тази кръгла форма е основна в новата визия на парковото пространство. Кръговете ще се пренесат на земята, а в оформените полудъги ще бъдат разположени старите и уникални музейни оръдия, които бяха специално реновирани. По този начин ще бъде създаден музей на открито.

Част от проекта за новата визия на пространството пред фирмения музей

В момента се подменя изцяло инфраструктурата в района – съществуващите водопроводи, електропроводи и цялата подземна комуникация се заменят с нови, изпълнени по съвременните изисквания за строителство. Паркът се облагородява с нови алеи и нови настилки, част от които ще бъдат декоративни. Ще се оформят зелени и цветни площи, ще се изградят нови поливни системи. Водните огледала ще бъдат основно ремонтирани. Ще има места за отдих и разходка. Предвижда се в ротондата да се постави арт инсталация, която да бъде акцент в композицията.

Новото, което предвижда проектът, е изграждането на площадно пространство пред музея, където могат да се събират повече хора по време на различни официални събития. Ще има нова алея, по която директно ще се стига от Управлението до входа на музея.
Откритото пространство е част от големия проект, предвиждащ превръщането на фирмения музей в модерен шоурум. Тук официалните делегации и гостите на „Арсенал“ ще могат да се запознаят с неговата 145-годишна история, а богатата продуктова листа на дружеството ще бъде представена по съвременен начин.

Автор на проекта за модерната визия на парковото пространство и музея е направление „Проектиране, инвестиции, строителство” с ръководител инж. Цветан Шиков към „Арсенал“ АД. В реализацията му са включени още Завод 5 и Завод 12 в дружеството, отдел „Битово обслужване“ в „Арсенал-2000“ АД. Инициативата за цялостното преустройство е на изпълнителния директор на „Арсенал“ АД и „Арсенал-2000“ АД г-н Христо Ибушев и на изпълнителния директор на „Арсенал-2000“ АД и производствен директор на „Арсенал“ АД г-н Билян Тошков. Изпълнител на дейностите е фирма „Ес Би Ес” - Стара Загора.