Три нови професии в списъка с дефицитните

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е издал заповед за актуализиране на Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда, съобщават от ресорното ведомство.

В него се включват три нови групи професии - инженери в промишленото производство, инженер-химици и електроинженери.

Работодателите, които искат да наемат в България специалисти с тези професии от страни извън Европейския съюз, ще могат да го направят по облекчена процедура – без предварително проучване дали на пазара на труда има безработни българи с подходяща квалификация за свободните позиции.

Досега списъкът включваше основно професии от сектора на информационните технологии - софтуерни разработчици, системни анализатори, приложни програмисти, проектанти и администратори на бази данни, специалисти по компютърни мрежи и др.

Съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност списъкът на професиите, за които има недостиг, се актуализира от министъра на труда и социалната политика ежегодно до 31 януари въз основа на мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност и в Националния съвет за насърчаване на заетостта.


Източник: http://www.economy.bg