Три точки са включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Казанлък, което ще се проведе на 29 февруари. Началото на четвъртата за месец февруари сесия на местния парламент е в 11,30 часа в зала "Инфра". Преди нея има друга сесия на ОбС-Казанлък, която започва в 9.30 часа с дневен ред от 32 точки.

Първата точка в дневния ред от тях е за прекратяване на договора за управление на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД със Светослав Колев. Старейшините ще трябва да определят комисия за номинация и избор на нов управител на общинското дружество, както и да обявят процедура за избор на членове в управителния и контролния орган на „Индустриалната зона“.

Съветниците трябва изберат членове на още една комисия, която също е свързана с избор на управител на друго общинско дружество – „Балканинвест“ ЕООД. Негов управител досега бе Петко Карагитлиев. Подробности за изискванията към кандидатите могат да се видят на официалната страница на Общински съвет-Казанлък.

Последната точка от дневния ред е представянето на отчета за дейността на фондация „Чудомир“ за 2023-та и проект за бюджета на фондацията за настоящата година. Чудомирови празници ' 2024 предстоят да се проведат от 25 март до 1 април.