Седем електробуса ще обслужват градските линии в Казанлък

Електробусите са единствената възможност, смята инж. Цветан Шиков, съветник от групата общински съветници "Експерти за Казанлък"Общинските съветници от "Експерти за Казанлък" по време на заседание на ОбС

Въвеждането на електробуси във вътрешноградския транспорт като стъпка към подобряване и модернизиране на обществения транспорт в Казанлък и в същото време като алтернатива на същестуващите някога тролейбуси, е единствената възможност за града към този момент. Това е мнението на инж. Цветан Шиков от групата общински съветници ”Експерти за Казанлък”, председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и член на комисията по приватизация и разпореждане с общинската собственост в Общинския съвет.

От дълги години тролейбусният транспорт в Казанлък не работи, мрежата е частна собственост, както и токоизправителните станции. Въпреки надеждите на Община Казанлък тролейбусът като превоз да бъде възстановен и предприетите действия, такъв вариант няма – собствениците на тролейбусната мрежа нямат намерение за нейното възстановяване, а европейската програма не финансира тази инвестиция.

Затова единственият възможен начин за въвеждане на съвременни превозни средства в обществения транспорт на Казанлък, които да бъдат и екологично чисти, са електромобилите. Така инж. Шиков коментира решението на общинските съветници на сесията от месец юни да подкрепят предложението за съфинансиране от страна на Община Казанлък изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап І“. Сумата от 455 833,33 лв. представлява дължимият ДДС за закупуването на 7електробуса и 4 двойни зарядни станции за тях по посочения проект, като Общината ще се възползва от правото си за възстановяване на тази сума. Цената на електромобилите и зарядните станции е 2 735 000 лева с ДДС, а целият проект е на обща стойност 3 340 641,30 лева.

В момента проектът за обновяване на транспортната мрежа в Казанлък е в процес на одобрение, като се очаква в рамките на 2017 година да започне изпълнението му. Освен новите електробуси и зарядни станции, той включва реконструкция на бул. „Розова долина”, нови спирконавеси и електронни информационни табла, въвеждане на GPS-устройства за автобусите по градските линии, специализирана компютърна система за управление.


С реализацията на проекта за изграждане на интегриран градски транспорт общественият транспорт в Казанлък ще придобие съвременна визия и ще предлага по-добри условия за пътуване на гражданите.