14 пощенски кутии за сигнали, предложения и въпроси от служебно естество са разположени на цялата територия на „Арсенал“. Отворени са и телефонни линии за тази цел. Идеята е на генералния директор на дружеството инж. Николай Ибушев. Това е един от начините за осъществяване на директна връзка между работниците и служителите и ръководството на предприятието.

Началото е поставено през 2008 година с един телефонен номер, на който арсеналци да звънят по служебни въпроси. През следващата година са поставени четири пощенски кутии, които са разположени в централния стол, на двата вътрешни портала – източен и южен, и в завода в Мъглиж. С времето, за да се получи по-голям обхват на инициативата, тези възлови точки за мнения и сигнали на арсеналци се увеличават и към момента са 14. Освен на първите четири места, сега работниците и служителите могат да подават сигнали в специално обособените за целта кутии в сградата на Управлението на Завод 5, в Управлението на Завод 1, в стола за хранене на Завод 1, в стола за хранене на Завод 2, на автобусната спирка на Завод 3, в цех 5/600, в Завод 12, в Завод 6, в Изчислителния център, а в Завод 4 кутиите за сигнали вече са станали две – на портала и в сградата на Управлението. Освен това, има и отворени телефонни линии, на които всеки работещ може да изрази своето мнение или предложение по определен казус. Всеки сигнал, подаден писмено в пощенската кутия или с обаждане на телефоните, се разглежда от страна на ръководството и се извършва съответната проверка. Посочените начини за връзка могат да се използват и за споделяне на позитивни мнения или похвали за хора и инициативи в структурите на завода, за полезни практики и добри дела.

Сигнали са подавани за различни казуси и ситуации, за които арсеналци са сметнали за необходимо да информират директно ръководството. Такива е имало относно разпределението на месечните стимули в някои цехове, за битови неудобства, за неправомерна употреба на служебни автомобили, за неспазване на трудова дисциплина, за пропуски в организацията на даден производствен процес, за картите за почивка, за взаимодействието между отделните структури, дори за емоционални, типично междуличностни, взаимоотношения. Всичко, което е притеснило хората, стриктно се проверява и се вземат съответните мерки в съответствие с Правилника за вътрешния ред в дружеството.

Благодарение на този вид комуникация са решени доста проблеми, които понякога остават под видимата част в един огромен, многохиляден колектив.

Пощенските кутии, а в дигиталното време – и сигналите, подавани на посочените телефони, са своеобразен форум, в който всеки може да сподели какво го вълнува. Този начин на двустранна връзка, организиран по инициатива на ръководния екип на „Арсенал“, цели да се усъвършенства вътрешната организация на работа и взаимоотношения, отстраняване на пропуски или нередности и създаване на микроклимат, в който всеки работник, специалист и служител се чувства удовлетворен и оценен.