Обучение по военно образование, в което учениците да получават знания по гражданска защита, прeвeнция при тeрoризъм, рeaкция при бeдcтвия и aвaрии може да се въдеде в горния курс в българското учиилще още от следващата учебна година.
Този въпрос е бил обсъждан по време на последната среща между министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и Парламентарната група на Обединените патриоти.
Срещата, за която съобщават различни медии, се е състояла в края на седмицата.
По време на нея е било обсъждано, че обучението по предмета „Военно образование“ няма да е в смисъла на военното дело, а по- скоро като обучение в полезни и нужни знания за реакции при военни действия, други мащабни заплахи и тероризъм.
За въвеждането в българското училище на военно обучение настояват от няколко години, както групата на Обединените патриоти, така и отделно повече от десетилетие това е една от каузите на ВМРО. За връщане на военото обучени е в училище настовят и различни организации на офицерите от запаса.
Подкрепа на това обучение още от първия си ден като министър на отбраната нееднокартно е заявявал Красимир Каракачанов.
През последните две години от ВМРО дори лансираха идеята военното обучение в българското училище първоначално да е като свободно избираем предмет, като учениците формират доброволни отряди.


По време на проведената среща е станало ясно, че обучението по военно образование ще е като отделен предмет, а не като отделни уроци в часовете по „Свят и личност“.
"Дeцaтa трябвa дa бъдaт пoдгoтвeни. Нe гoвoрим зa вoeннo oбучeниe в нeгoвия трaдициoнeн cмиcъл. Щe бъдe cъчeтaнo cъc cпoрт, зaнимaния пo интeрecи", е тезата на просветния миниcтър Вълчeв, в коментар на прeдлoжeниeтo нa пaтриoтитe зa включване в oбрaзoвaтeлнaтa cиcтeмa нa прeдмeтa "Вoeннo oбучeниe".

Повече от 30 години в българското училище няма обучение във военни знания, техники, превенция при бедствия, аварии, катастрофи, тероризъм.Последните випуски, които преминаха такова обучение завършиха средното си образование през 1988 година.


Паралелно с това в официално съобщение на сайта си, Светият синод уведомява българската общественост, че е входирал в Министерството на образованието и науката синодалните учебници по „Религия - Християнство-Православие“ за 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти клас. Учебниците на Св. Синод са депозирани в МОН във връзка с обявения през 2018 година конкурс за учебници по учебния предмет „Религия“ от 1-ви до 12-ти клас", пише в съобщението.
През миналата година Св. Синод е възложил на Синодалния Културно-просветен отдел да организира изготвянето и на учебници по православие за целия курс на училищното обучение в България- от 1-ви до 12-ти клас.


Изготвените до този момент учебници от 1-ви до 5-ти клас са първите официални синодални учебници по Православие, след премахването в България на часовете по „Закон Божий и Вероучение“ в края на 40-те години на 20-ти век.
Новите учебници на Православната българска църква са съобразени и с учебните програми по „Религия – Християнство-Православие“, разработени от Експертния съвет по Религия към МОН и одобрени през 2018 година от министъра на образованието и науката.

На 5 февруари проектите на учебниците ще бъдат отворени в Дирекция "Учебници и училищна документация" на МОН и ще започне процедурата по оценяване и одобряването им.
От българската Патриаршия изразяват надежда, „предметът Религия да влезе в числото на задължителните учебни часове".