Общинският съвет разреши нов кредит за Община Казанлък Общинският съвет на Казанлък с мнозинство даде съгласието си съгласие Община Казанлък да поеме дългосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „ Светът на траките“.
Дългосрочният общински дълг ще е в размер до 2 милиона лева /1 821 957,03 лева/, със срок на погасяване от 192 месеца и гратисен период от 36 месеца. Размерът е на дълга е 21% от общия размер на проекта, който ще се реализира по Оперативна програма „ Региони в растеж“.

Общата стойност на проекта „Светът на траките“, който трябва да бъде създаден в района до Шипка, е близо 9 милиона лева- 8 657 364,81 лева –като от тях близо 79% са осигурено безвъзмездно финасиране- 6 835 407,80 лева.

За целта на кредита и реализацията на проекта Община Казанлък получи разрешение от Общинския съвет на града да сключи договор за финансиране на допустим проект с „Фонд за устойчиви градове” ЕАД, действащ чрез „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.
Новият общински кредит ще бъде обезпечен със залог върху настоящи и бъдещи парични вземания на Община Казанлък.
Исканото разрешение за нов кредит породи сред старейшините дебати, относно необходимостта от Бизнес план за новия проект, който предстои да бъде реализиран.

Проектът „ Светът на траките“ бе подложен на обществено обсъждане в началото на тази година.

Общинският съвет на Казанлък разреши и провеждането на публичен търг за отдаване под наем на микроязовир „Синята река“ за срок от 10 години.
Първоначалната тръжна цена за съоръжението, което се намира между Средногорово и Бузовград, 5 хиляди лева, без ДДС за година.

Това е цената, постигната от предходния търг.


*Атракционен комплекс „Светът на траките“ ще се простира на 20 дка между град Шипка и могилите Грифони и Хелвеция, в чиято близост се намират небезизвестните тракийски гробници „Шушманец, „Оструша“ и „Голямата Косматка“.
Проектът предвижда множество интересни обекти за посещение, които ще запознаят туристите с историята, живота и културата на траките. Ще бъде изграден музей, представляващ тронна зала, където ще бъдат показани восъчни фигури на тракийски царе. Специална зона ще представя тракийските занаяти и бойни умения чрез демонстрации. Ще има също 4D киносалон, както и умален модел на Долината на тракийските царе.
Комплексът ще дава възможности за разходки в района и почивка в комплекса. Ще има и открита сцена за традиционните ритуали Розобер и Розоварене.