Най-старата химическа лаборатория в „Арсенал“ АД се намира в Завод 3. Тази година, на 10 юни, нейният екип и ветераните, които са работили в нея, ще отбележат 90-годишнината на лабораторията. На спретнатата сграда, напълно ремонтирана преди пет години, има надпис – 1933. Той посочва годината, в която е създадена лабораторията. Строителството на зданието е специално проектирано и построено за тази дейност.
За историята и настоящето на лабораторията разказва ръководителят на екипа Станка Костова.

Първите изпитвания

Екипът и лабораторията преди ремонта

Първоначално в казанлъшката оръжейница се извършва само ремонт на различни оръжейни системи. Затова и химическа лаборатория, според съвременните разбирания, в началото не е имало. Първите изпитвания на смазки стават по така наречения органолептичен метод, чрез загряване, с което се анализира наличието на водното съдържание. Едва в началото на 30-те години на миналия век е решено, че в Казанлък ще се произвеждат барути за нуждите на армията.

Старта дават френски специалисти

Най-старото издание, което се съхранява и до днес в лабораторията

Двуетажната сграда, с таван и приземно помещение, е специално проектирана от френски специалисти. Разпределението на помещенията е съобразено с дейността и функциите на лабораторията. В следващите години, при всички промени в структурата, производството и организацията в оръжейницата, химиците от Завод 3 са заемали своето достойно място. Тук винаги са разполагали с високо квалифициран екип, много добра и съвременна апаратура, съобразена с нуждите на специалистите.

Лабораторията днес

Обновената лаборатория

В момента Химическата лаборатория работи основно за нуждите на производството на Завод 3, но приема поръчки и за другите заводи, както и за външни клиенти. В нея се извършва входящ контрол на материали, необходими за специалното производство – соли, киселини, смоли и други. Извършва се и контрол на качеството на барутите – както на различните етапи от производството им,така и като краен продукт.В сравнение с другите химически лаборатории и с Централната химическа лаборатория, в тази, на Завод 3, се правят най-разнообразните анализи. В един и същи ден могат да постъпят различни по вид материали.Анализът на всеки от тяхе различен – и като времетраене, и като методика на изследване. За сертифицирането на барутите се прави анализ по много показатели – между 15 и 18.

„В известен смисъл нашият статут е нещо средномежду централна и цехова лаборатория. Работата ни е организирана по оптимален начин. Ако специалистите бяха разпределени по различните звена, това би довело до дублиране на апаратурата и тя нямаше да бъде използвана рационално. Когато трябва да се анализират материали, за които нямаме техническа възможност, ние ги изпращаме на колегите. Те пък от своя страна, при подобен случай, търсят нашето съдействие. Така няма забавяне, всеки прави това, в което има най-голям опит и резултатите са максимално точни и прецизни“, пояснява Станка Костова.

Най-младият екип

„Сред лаборантските екипи нашият е най-младият. 90 на сто от колегите са с висше образование, повечето от тях са между 25 и 40-годишни. Най-новите са Румен Иванов и Димитрина Тонева, които се присъединиха към колектива преди около месец. Ветераните сме аз, Иванка Митева и Дафинка Николова (половината ѝ стаж е в същата сфера, но в НИТИ), които имаме 30, че и повече години стаж. Така се осигурява приемственост и кадрово обезпечаване в лабораторията“, допълва Костова. Самата тя е завършила химия в Пловдив. Постъпва в „Арсенал“ АД през 1984 година, а от 2001-ва поема ръководството на Химическата лаборатория.

„Със закриването на повечето химически техникуми лаборанти в областта се създават трудно. Такива специализирани училища има в Бургас и Димитровград, с доста намален брой паралелки. Завършилите там обаче веднага ги вземат в „Нефтохим“ и „Неохим“. Затова специалисти-лаборанти в повечето промишлени предприятия се създават на място. Разбира се, в университетите, в катедрите по химия,на студентите се дава базова подготовка, но със спецификата на работата те трябва да се запознават на място. Нужно е време, за да бъдат обучени и за да добият необходимата за възлаганите им задачи компетентност. Във ВУЗ-овете подготовката е доста тясно профилирана – екология, органичен синтез, полимери..., което не е достатъчно за бърз старт в лаборантската работа. Но когато опитът и младостта си подадат ръка, когато има желание и усърдие и от двете страни, новопостъпилите се включват успешно в дейността ни“, убедена е Станка Костова.

Работещите музейни експонати

Аналитичната везна

Преди пет години, когато лабораторията отбелязва своя 85-годишен юбилей, цялата сграда, вкл. вътрешните помещения, е ремонтирана и реновирана. Условията за работа са подобрени.Преустройството обаче не прекъсва работата на химиците. Година и половина те работят в една от сградите, която е в непосредствена близост до историческата им база.


Старата сушилня

При преместването на апаратурата екипът открива на тавана интересни материали и свидетелства от историята на лабораторията.Със съдействието на Генералния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев, химиците-лаборанти обособяват музейна сбирка, която се намира в най-високата част на сградата. Съхранена е богатата библиотека на първите работили тук специалисти. Сред експонатите на музея са много стари специализирани книжни издания на френски, немски, италиански и руски език. Особено ценни са: френска граматика от 1890 г., научна литература от началото на ХХ век, оферта на френски за закупуването на апарати за химически анализи и други.

Запазени са и множество уреди, всички – работещи и в перфектно състояние. С тях и в момента могат да се направят необходимите замервания на различни параметри, за които са предназначени.Сред експонатите са: нитратор от 1960-та, аналитични везни от 1933-та, микроскоп от 1939-та, живачен барометър и много други уреди, които не се ползват, но са напълно функциониращи.Долу, в работните помещения, и до днес ползват взривообезопасенасушилня, произведена през 1933-та.

В Химическата лаборатория на Завод 3 събират и пазят богат снимков материал от своите делници и от различни тържества. След време те също ще намерят своето място в музейната сбирка и ще станат част от историята. Така, след години, работещите тук ще могат да видят кои са били хората в екипите преди тях и да проследят как във времето се е променяла лабораторията.

Покана за юбилея

Юбилейните годишнини винаги са събирали настоящите лаборанти и ветераните. Тази година сбирката е на 10 юни, в събота. „Винаги избираме почивни дни, за да могат да дойдат повечето от бившите ни колеги, които не живеят в Казанлък. Чрез в. „Трибуна Арсенал“ ги каним на тържеството, на което заедно ще отбележим 90-годишния си юбилей. За информация колегите ни могат да се обаждат на тел. 0884 599 073 или на 0431/7-33-00. Аз и Иванка Митева с удоволствие ще отговорим на всички техни въпроси, свързани с честването на годишнината“, каза в заключение Станка Костова, ръководител на Химическата лаборатория в Завод 3.

Димитър Бахчеванов, в. "Трибуна Арсенал"