Инж. Владимир Чучумишев, ръководител на направление „Образование, квалификация и кариерно развитие“ в „Арсенал“ АД връчи наградите на отличилите се участници във второто издание на техническото състезание „Арсенал“ – дом за ДОМИНО“, което се проведе в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“. Неговото начало бе поставено през миналата година по инициатива на ръководството на „Арсенал“ АД – първият и най-голям фирмен партньор на Механото по програмата за дуално обучение на учениците. Комисия с председател заместник-директора на ПГ „Иван Хаджиенов“ инж. Любомир Костадинов оцени работите на участниците и излъчи победителите.

От специалността „Мехатроника“ първо място спечели Анатоли Иванов (12 Г клас), втори е Христо Банков (12 Г клас), а трети - Калоян Чешмеджиев (11 Г клас). От специалността „Машини и системи с ЦПУ“ на първо място е Габриела Попова (11 В клас), втори се класира Даниел Христов (11 В клас), трети е Йордан Маринов (12 В клас). Анатоли и Габриела се отличиха и като най-добрите млади заварчици в България на проведеното неотдавна в Перник национално състезание.

Класиралите се на първо място в състезанието "Арсенал - дом за ДОМИНО" получиха таблети, вторите – външен хардиск, а третите – компютърна клавиатура и безжична мишка, като наградите бяха осигурени от "Арсенал" АД. Заедно с това те получиха и сувенири с логото на дружеството.

Инж. Владимир Чучумишев поздрави възпитаниците на Механото, като им пожела да бъдат по-активни в следващите издания на състезанието, като допълни, че настоящите участници са доказали, че са креативни, знаещи и можещи млади машиностроители. Директорът на училището Мариана Демирева също приветства участниците и им пожела още много успехи в тяхното професионално израстване.

Техническото състезание по традиция протече в две части. Теоретична - включваща 20 въпроса, свързани с професионалната подготовка на учениците, и практическа – чертеж на втулка с компютърна програма AutoCad, като заданието е дадено от „Арсенал“ АД.