Казанлъшки ученици работят по доброволчески проекти

Пет от училищата в Казанлък, в които са създадени клубове „ Млад доброволец” работят по пет доброволчески каузи. Клубовете са създадени в рамките на проекта на Сдружение „ Бъдеще за децата” – „ Гласът на децата”. Невена Трифонова от сдружението разказва, че учениците от село Ръжена ще работят за подобряване на материалната база на училището през пролетната ваканция. Ще бъдат ремонтирани две от класните стаи на сградата и ще бъде създадена градинка в дворното пространство. В ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" в Казанлък ще организират информационна кампания "Не на насилието над животни". Те ще инициират подписка в подкрепа на спазването на Закона за защита на животните, ще събират средства предназначени за закупуване на храна за животните в Общинския приют. Вече е създадена фейсбук страница "Не на насилието над животни-Казанлък", където ще бъде публикувана информация по темата.
В Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „ Акад. Дечко Узунов" ще организират кампания, целяща постигане на по-висока информираност на гражданите относно замърсяването и опазването на околната среда на територията на общината. Първата фаза е вече факт – изработени са филми и презентации, които ще бъдат представени на учениците от други училища в община Казанлък. Предстои да бъдат отпечатани листовките за запознаване на обществеността и създаване на страници в социалните мрежи. Във втората част от кампанията на учениците от Художествената гимназия ще бъде организирана акция по почистване на избрани от тях пет района - градинки, междублокови пространства и тревни площи, а на финала ще бъде проверена устойчивостта на резултатите.
Учениците от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт ще реализират проект, който е насочен към две деца от семейство в риск. Те възнамеряват да организират благотворителна инициатива „Нарисувай лицето на детето си, помогни на друго дете”. Идеята е тя да се проведе на площад „ Севтополис”, където младежите ще разчитат на добродетелността на хората. Събраните средства от това събитие, доброволци ще дарят на бащата на двете деца, който се грижи за тях съвсем сам.
Проектът на ПМГ „Никола Обрешков” е насочен към възрастните хора от един от домовете в Казанлък. Учениците ще гостуват на Дома за възрастни хора №1, ще закичат с мартеници домуващите и ще им подарят кратка празнична програма.
Работата по петте мини проекта ще продължи до 18 април. Освен дейността „Клуб млад доброволец”, в рамките на проекта „ Гласът на децата”, екипът на Сдружението работи и върху подготовката на последната дейност „Запознаване на децата с възможностите за подкрепа”.