„Много съм щастлив, че съм пред вас и отново, както винаги съм твърдял, да заявя, че синдикатите имат важна роля. Ръководството на „Арсенал“ никога не е възпрепятствало сдружаването на работещите в синдикални организации – структурата на КНСБ в нашето дружество е най-голямата във федерация „Метал-електро“. В предприятието има и структура на КТ „Подкрепа“. Благодарение на това, че ръководството и синдикатите работим в синхрон, ние постигнахме едно от първите места в България по обем и мащабност на социалната ни програма, увеличихме неколкократно работните заплати и с този ръст в заплащането на труда изпреварихме инфлацията“. С тези думи се обърна генералният директор на „Арсенал“ инж. Николай Ибушев към десетките активисти на КНСБ в дружеството по време на годишната среща на синдиката.

Заедно с него на срещата присъстваха всички членове на ръководните екипи на „Арсенал“ АД и „Арсенал – 2000“ АД: Христо Ибушев, Билян Тошков, Янко Костадинов, Йордан Йорданов, Стойчо Крачолов, Христо Стрешков, директорите на всички заводи в структурата на предприятието, началник-направления и отдели. Присъствието на ръководните екипи на „Арсенал“ и „Арсенал – 2000“ на годишното събитие на КНСБ, е най-красноречивото доказателство за взаимното уважение и синхронът на работа между мениджърския екип и представителите на работниците и служителите във фирмата.

По време на срещата директорът „Финанси и икономика“ на „Арсенал“ АД Янко Костадинов съобщи, че от ноември 2022 г. до ноември 2023 г. увеличението на работните заплати в дружеството е 38% и е значително по-високо от размера на инфлацията. А инж. Ибушев допълни: „В сектор „Машиностроене“ сме номер 1. Щом имаме възможност, ще вдигаме заплатите.“ В момента в „Арсенал“ работят 8800 души и отделно от тях дружеството осигурява работа за още 1000 души от кооперираните фирми. Той обаче постави акцент върху въпроса с кадрите и призова да се работи активно в тази посока, защото бъдещето принадлежи на младите и те трябва да бъдат добре подготвени. "Арсенал" е ковачница на кадри и най-важното днес е да ковем кадри за утрешния ден", каза инж. Ибушев. Той подчерта, че предприятието върви по пътя на механизация, автоматизация и роботизация на производството и, за да се постигне това в желаните мащаби, се правят сериозни инвестиции в съвременно оборудване.

Синдикалистите поставиха въпроси, свързани с паркоместата за Завод 4, с осигуряването на допълнителни автобуси до завода в Мъглиж, за вътрешнозаводския транспорт до Завод 3, за инвестиционната програма на „Арсенал“, дори за коледната украса на завода в Мъглиж. На всички въпроси бе отговорено конкретно и ясно.