390 хиляди лева по предварителни разчети ще струва на Община Казанлък реализацията на проекта за продължение на пешеходната зона по ул.“Генерал Скобелев“ до парк „Розариум“в града.
Това стана ясно след проведеното при голям интерес от страна на граждани и заинтересовани предприемачи и институици общественото обсъждане на идейния проект, дело на младия архитект от „Арсенал“ АД Георги Костадинов. Проекът е изготвен на доброволен принцип с помощта на Община Казанлък.
Всички направени предложения по време на обсъждането ще бъдат взети предвид при изготвянето на техническото задание и работния проект, след което ще се представи за съгласуване пред съответните институции, уточни Георги Стоев- главен архитект на Община Казанлък.


Гражданите, присъствали на дебатите дадоха добра оценка на проекта, като направиха предложения свързани най- вече с режима на паркиране на автомобилите и движението на велосипедистите в района.


Според автора на проекта арх. Костадинов, при изработката му е имал за цел минимална намеса за оформяне на пешеходен участък по един от най-използваните маршрути до най-посещавания градски парк „Розариум“, при запазване на цялата сега съществуваща здрава дървестан растителност.


„Идеята за разширяване на пешеходната зона не е нова, но се постарахме да й дадем визуализация“, заяви кметът на община Казанлък Галина Стоянова.
Паралелно с реализацията на този проект се очаква да се реализира и проектът за енергийна ефективност на сградата на ДКЦ1-Поликлиника, като вътрешният двор на сградата ще се оформи също като място за отдих, стана ясно по време на дебатите.


По време на обсъждането стана ясно, че Община Казанлък търси варианти за решаване на проблема с недостига на паркоместа в града,и основно в централната градска част, чрез въвеждането на еднопосочно движение по някои улици, и отваряне на вторите платна за паркиране.
Има решение и на проблема с трасета за велосипедистите в удължението на пешеходната зона чрез различна по цвят настилка.
Въпросът с външния вид на жилищните сгради в района на обновлението, е въпрос на собствениците на тези сгради, но община Казанлък е готова да съдейства с всичко необходимо, заявиха от управата на Общината, в отговор на въпроси живеещите в района на обновлението дали сградите им ще бъдат санирани.


Близо 80 места за паркиране на автомобили ще има в продължението на пешеходната зона, половината от които ще са в района на ДКЦ 1, уточни архитект Костадинов. Останалите ще са за живеещи в района, които ще паркират с помощта на специални карти за т.нар. потъващи прегради.
Облагородяване на пространството в отделни модули, повече удобство и безопасност за гражданите, ново осветление и дъждоприемни решетки, нови места за отдих, предвижда още идейният проект.
За целта са предложени запазване на съществуващите здрави дървета и засаждане на над 300 вида декоративни растения, близо 60 широколистни иглолистни нови дървета.
Работилите по проекта архитекти, специалисти по градска среда и ландшафт виждат продължението на пешеходната зона в отделни сегменти, с възможност за плавен и хармоничен преход през градската структура, с възможности за оживяване на предприемачески дейности и оформяне на нови социални и културни пространства.


Ако последващите процедури и съгласувателни действия, разписани от законодателството, по изготвения идеен проект за продължение на пешеходната зона по улица „Скобелев“ до парк „Розариум“ в Казанлък вървят в нужните срокове, то реализацията на проекта може да започне през следващата година.


Сумата за това не е непосилна за Общината, заяви кметът Галина Стоянова.

Тя благодари на младия архитект за доброволната работа.