Отново "пътуваме" из Казанлъшка околия, описана от Петър Топузов. За четвърти пореден път из селищата ни води Минчо Минчев, млад човек, изследовател и краевед по душа, който не спира да се рови в историята на Казанлък и населените места. Заедно с него сайтът zakazanlak.bg продължава поредицата „Метеорна екскурзия из Казанлъшка околия“.

През 1924 година, в Брой 1 на вестник „Казанлъшка Искра“, Петър Топузов прави една описателна екскурзия из Околията. Кратко, точно и ясно, той отбелязва отличителните белези на всяко селище в Казанлъшката околия. Преди 96 години тя е била съставена от цели 47 населени места. Заемала е внушителна територия, която е включвала селища, които днес се намират в други, съседни на Казанлък общини, като Гурково, Мъглиж, Павел баня. И така, на ред са следващите села от Околията.


Дъбово някога е бил житницата на Казанлъшка околия. „Там има доморасъл предприемач за големи постройки, който купи от Промишлено-земеделската изложба най-хубавите дървени мебели на дружество "Брястъ". Там свещеника заедно с брат си са отлични лозари. За поп Къньо Тенев има думата“, разказва Петър Топузов.

В Долно Мъдреци, днес Юлиево, има златна воденица, има майстори, които са измислил нова ваничка и други изобретения. Там имаше твърд секретар бирник, който е вече в оставка. До селото минава река Тунджа и зимно време чупят леда на реката и лесно ловят заспалата риба.

Тулово - стара столица на келтското царство. Често пъти град го бие, а дали селото застрахова посевите си, не се знае. На жп гарата един пътник пееше "седи мама и си мисли, кому че ма даде, она ме дава на дюлгерина, я дюлгерин нечем“… Обаче трена замина, пътнико остана и взе да плаче.

Мъглиж - отлично голямо село, весел градец, обещава да има индустрия. Там отдавна трябваше да има техническо училище. Манастира до Балкана близо до селото е символичен за старозагорци.

Борущица - Алпийски курорт. Близо около Царската могила е прочутата осморка на балканската линия. Дело на българското инженерно творчество. В Землището на Борущица като че ли има забравен стар български царски гроб. Пътят от могилата Бънзарето за село Поповци се нарича Иванкова пътека. По урвата княгиня Мара, бяла българка, и Патриарх Евтимий на времето през Казанлък са минали. От Казанлък Т. Чапкънов и М. Стайнов имат думата.

Злати Рът, Димовци, Жеговец, Поповци, Сливито и Селце заедно с Борущица са балкански села, наричат ги Съединените щати в околията (било заради факта, че много хора от тези села са потърсили по-добър живот зад океана, било заради самото разположение на селищата). В турско време са ги наричали Кованлъка. Имат хубави гори, изобилен мед от стари кошери. В пасбищата овчарки в мъжки дрехи и с оръжие пасат малки стада.

Горно Изворово има отлична вода. Един селянин турчин, като орал на нивата си намерил гърне с надпис, пълно със стари книжа и понеже в гърнето нямало пари, счупил гърнето и разкъсал книжата. Уредника на музея в Казанлък като се научи, треска го втресе.

В Средно Изворово и Долно Изворово има знаци от стара римска култура.

В миналото в Черганово имаше много калове с много гъски, сега не.

Овощник - желателно е да се запазват старите сортове овошки. Наблизо са минералните бани, наречени Овощненски.