Удължава се срокът за валидност на личните документи Срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки се удължава, решиха депутатите, приемайки на второ четене промените в Закона за мерките по време на извънредно положение.
До сега промените се отнасяха само до лични документи, които изтичат до 31 октомври. Сега срокът на валидност, който изтича в периода от 13 март, 2020 г. и 31 януари 2021 г., се удължава с шест месеца.
За срока на удължаването, личните карти и паспорти са валидни идентификационните документи за самоличност в България, а в чужбина – в условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта и паспорт могат да бъдат издадени преди изтичане на удължения срок.
Срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС, който изтича между 13 март, 2020 г. и 31 декември, 2020 г., се удължава със седем месеца от датата на изтичане на срока на съответното свидетелство. Шофьорските книжки ще бъдат валидни не само в страната, но и в съответствие с Регламент 2020/698 на ЕС, относно мерките с коронавируса.
Промяната в Закона се налага, тъй като в края на тази година и началото на следващата изтича срокът на валидност на голям брой лични документи, което изисква подмяната им в условията на епидемична обстановка.
Текстовете влизат в сила със задна дата от 31 октомври, 2020 г.
До този момент 48 държави са изразили готовност за пропускане на български граждани с изтекли документи да се върнат в България при условията на реципрочност.

NOVA