С 35 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ общинските съветници в Общински съвет, мандат 2023-2027 г., гласуваха наименованието и състава на постоянните комисии в местния парламент. Заседанието се проведе на 11 декември 2023 г. и бе насрочено извънредно, след като на 5 декември общинските съветници не постигнаха съгласие по тази точка. След допълнителни консултации и последно предложение, постъпило на 8 декември в Общинския съвет, на 11-и съветниците единодушно приеха наименованието, състава, председателските и заместник-председателските места в комисиите. Така те постигнаха съгласие, съобразявайки се не само с квотните и професионалните принципи по структуриране на постоянните комисии в Общинския съвет, но и с промяната в политическата обстановка у нас. Тази промяна е факт в България през последните две години, а след местните избори на 29 октомври 2023 година, тя е настъпила и в общините, включително и в община Казанлък. Още на миналата сесия на 5 декември председателят на групата съветници от „Алтернативата на гражданите“ инж. Владимир Чучумишев призова колегите си общински съветници заседанието да бъде ползотворно, ръководено от принципите, залегнали в Правилника за работа на Общинския съвет. Участието на съветниците от „Алтернативата на гражданите“ в отделните комисии е прието съгласно направените от групата предложения. Две постоянни комисии в Общински съвет - Казанлък, са оглавени от представители на "Алтернативата на гражданите" - Казанлък, а двама от общинските съветници на коалицията бяха избрани за заместник-председатели. Добрин Драгнев бе избран за председател на Комисия по икономика, бюджет и финанси, д-р Petya Papazova бе избрана за председател на Комисията по селско и горско стопанство и опазване на околната среда. Адвокат Мариета Пепелешкова е новият заместник-председател на Комисията по правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт. Инж. Владимир Чучумишев беше избран за заместник-председател на Комисията по образование, младежки дейност и спорт.

Според гласуваното решение на 11 декември 2023 г., комисиите в Общинския съвет са 8, всяка една състояща се от 9 членове:

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт. Председател на комисията е Моника Динева, заместник-председател – Румяна Грънчарова-Крачева;
2. Комисия по икономика, бюджет и финанси. Председател е Добрин Драгнев, заместник-председател – Живка Железова;
3. Комисия по селско и горско стопанство и опазване на околната среда. Председател д-р Петя Папазова, заместник-председател – Станчо Леков;
4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост. Председател – Ахмед Мехмед, заместник-председател – д-р Белчо Белчев;
5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания. Председател – Димитър Пашев, заместник-председател – Мария Цонева;
6. Комисия по образование, младежки дейност и спорт. Председател – Аксения Тилева, заместник-председател – инж. Владимир Чучумишев;
7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда. Председател – Младен Желев, заместник-председател – Теодора Иванова;
8. Комисия по правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт. Председател – Алекси Алексиев, заместник-председател – Мариета Пепелешкова.