Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда проекто-бюджета Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе дистанционно заседание в четвъртък, 27 януари 2022 г. Съветът ще разгледа проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както и проектите на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Тристранният съвет е съставен от общо 18 души, като негов председател е заместник министър-председателят и финансов министър Асен Василев, заместник-председатели са Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", и Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). В състава му влизат още 15 членове, сред които министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков, президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев, както и още представители на работодателски организации и синдикати.