Европарламентът (ЕП) гласува директива, уреждаща щекотливата тема за размера на минималната работна заплата (МРЗ) в страните от ЕС. Целта на новите правила във всяка държава членка да бъдат осигурени „достойни стандарти на живот и труд и да се насърчава колективното договаряне за заплащането“, се посочва в съобщението на ЕП до медиите.
Директивата предвижда при определянето на конкретния размер всяка държава да прави „оценка за адекватност“ на минималната заплата, като взима предвид равнището на цените и на трудовите доходи. При тази оценка могат да се ползват данните за цените на кошница от стоки и услуги на реални цени. Другите варианти са МРЗ да бъде скачена със средната брутна заплата в страната и да е 50% от нея.
В момента в ЕС 21 от 27 държави имат законоустановена минимална работна заплата, докато в останалите шест - Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция, равнищата на заплатите се определят чрез колективно договаряне. Най-ниската МРЗ (770 лв.) е в България, следвана от Латвия и Естония, а най-високите минимални заплати са в Люксембург, Ирландия и Германия.
„Новата директива ще се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение. Държавите, в които минималната работна заплата вече е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат задължени да въведат тези правила“, уточняват от ЕП. България обаче ще трябва да си напише домашното, тъй като у нас колективното договаряне не е много добре застъпено, а МРЗ се определя от правителствата по доста субективен начин. Срокът за прилагане на директивата е 2 години.
Колективното договаряне на секторно и междуотраслово равнище е основен фактор за постигането на адекватни минимални работни заплати. В държави, в които колективното договаряне обхваща по-малко от 80% от работниците, държавите членки заедно със социалните партньори ще трябва да изготвят план за действие за увеличаване на неговия обхват, гласи решението на евродепутатите. Освен това се предвижда страните от ЕС да създадат система за контрол, включително проверки и инспекции на място, за да се противодейства на злоупотребите с подизпълнители, фиктивната самостоятелна заетост, нерегистрирания извънреден труд или повишената интензивност на работата.